Autorzy:Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski

Wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza Nowa Matura

Rok wydania:2017

W wyniku całkowitej redukcji... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

W wyniku całkowitej redukcji...

437
 Zadanie

438
 Zadanie

439
 Zadanie
440
 Zadanie

Zapiszmy równanie reakcji opisanej w zadaniu:

`#(Fe_xO_y)_(58g)+yH_2\ ->\ xFe+#(yH_2O)_(18g) `

Do reakcji użyto 58g tlenku żelaza i otrzymano 18g wody. Na tej podstawie możemy wywnioskować, że powstała tylko jedna cząsteczka wody (ponieważ masa cząsteczkowa wody to właśnie 18g). Skoro powstała jedna cząsteczka wody, to do reakcji wszedł tylko jeden atom tlenu - czyli współczynnik y=1. Tlenek żelaza, w którym występuje tylko jeden atom tlenu to tlenek żelaza(II) FeO czyli magnetyt

Odpowiedź: Tak, redukowanym tlenkiem mógł być magnetyt