Autorzy:Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski

Wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza Nowa Matura

Rok wydania:2017

Poniżej podano nazwy systematyczne... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Poniżej podano nazwy systematyczne...

407
 Zadanie

408
 Zadanie

409
 Zadanie
410
 Zadanie

dichlorek węglan ołowiu(II): `Pb_2Cl_2CO_3`

W związku tym występują dwa atomy chloru oraz reszta kwasu węglowego a także atomy ołowiu(II). Nazwa tworzona jest "od tyłu" wzoru soli, jednakże z uwględnieniem kolejności alfabetycznej reszt kwasowych. Oznacza to, że metal będzie się znajdował na początku wzoru soli, następnie będą znajdować się atomy chloru (alfabetycznie) a na końcu reszta kwasu węglowego. Obliczając stopnie utlenienia reszt kwasowych możemy zauważyć, że reszta kwasu węglowego ma stopień utlenienia równy -II a reszta kwasu solnego (czyli atomy chloru) -I (każdy z nich). Łącznie daje nam to stopień utlenienia reszt kwasowych równy -IV. Atom ołowiu wystęuje tutaj (zgodnie z podaną nazwą) na +II stopniu utlenienia. Aby więc zbalansować dodatnie i ujemne ładunki we wzorze, musimy umieścić w nim dwa atomy ołowiu.

azotan(V) wapnia-woda(1/4): `Ca(NO_3)_2*4H_2O`

Azotan(V) wapnia-wod(1/4) to prosta sól uwodniona. Zapis ten informuje nas, że na jedną cząsteczkę azotanu(V) wapnia przypadają 4 cząsteczki wody

siarczan(VI) wodorotlenek glinu: `Al(OH)SO_4`

Podobnie jak w powyższym przykładzie, wzór zapisany jest "od tyłu" w stosunku do nazwy soli. Na początku wzoru znajdować się więc będzie atom glinu (stopień utlenienia +III), później reszta od wodorotlenu (OH - stopień utlenienia -I) oraz reszta kwasu siarkowego(VI) - stopień utlenienia -II. Po zapisaniu tego wzoru i zsumowaniu ładunków (dodatnich i ujemnych) okazuje się, że wzór soli jest zbilansowany