Chemia 1. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami 2002-2017 (Zbiór zadań, Oficyna Wydawnicza Nowa Matura)

Poniżej podano nazwy systematyczne... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Poniżej podano nazwy systematyczne...

407
 Zadanie

408
 Zadanie

409
 Zadanie
410
 Zadanie

dichlorek węglan ołowiu(II): `Pb_2Cl_2CO_3`

W związku tym występują dwa atomy chloru oraz reszta kwasu węglowego a także atomy ołowiu(II). Nazwa tworzona jest "od tyłu" wzoru soli, jednakże z uwględnieniem kolejności alfabetycznej reszt kwasowych. Oznacza to, że metal będzie się znajdował na początku wzoru soli, następnie będą znajdować się atomy chloru (alfabetycznie) a na końcu reszta kwasu węglowego. Obliczając stopnie utlenienia reszt kwasowych możemy zauważyć, że reszta kwasu węglowego ma stopień utlenienia równy -II a reszta kwasu solnego (czyli atomy chloru) -I (każdy z nich). Łącznie daje nam to stopień utlenienia reszt kwasowych równy -IV. Atom ołowiu wystęuje tutaj (zgodnie z podaną nazwą) na +II stopniu utlenienia. Aby więc zbalansować dodatnie i ujemne ładunki we wzorze, musimy umieścić w nim dwa atomy ołowiu.

azotan(V) wapnia-woda(1/4): `Ca(NO_3)_2*4H_2O`

Azotan(V) wapnia-wod(1/4) to prosta sól uwodniona. Zapis ten informuje nas, że na jedną cząsteczkę azotanu(V) wapnia przypadają 4 cząsteczki wody

siarczan(VI) wodorotlenek glinu: `Al(OH)SO_4`

Podobnie jak w powyższym przykładzie, wzór zapisany jest "od tyłu" w stosunku do nazwy soli. Na początku wzoru znajdować się więc będzie atom glinu (stopień utlenienia +III), później reszta od wodorotlenu (OH - stopień utlenienia -I) oraz reszta kwasu siarkowego(VI) - stopień utlenienia -II. Po zapisaniu tego wzoru i zsumowaniu ładunków (dodatnich i ujemnych) okazuje się, że wzór soli jest zbilansowany

DYSKUSJA
Informacje
Chemia 1. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami 2002-2017
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

10286

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie