W wyniku rozpadu jądra atomowego... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

W wyniku rozpadu jądra atomowego...

14
 Zadanie
15
 Zadanie

16
 Zadanie

17
 Zadanie

Pierwiastek promieniotwórczy E uległ dwóm przemianom α oraz jednej przemianie β-, w wyniku czego powstało jądro 21283Bi. Wiedząc w jaki sposób zachodzą opisane przemiany (emisja jądra helu oraz emisja elektronu) możemy określić, jądro jakiego atomu uległo przemianom. 

Idąc od tyłu, zakładamy że jądro Bi powstało przez emisję cząstki β- z pierwiastka X:

`X\ ->\ ^212\ _83Bi+^0\ _-1e\ \ ->\ X=\ \ ^212\ _82Pb`

Jądro ołowiu powstało w wyniku przemiany α pierwiastka Y (pierwiastek Y wyemitował jądro helu)

`Y\ ->\ ^212\ _82Pb+^4\ _2He\ \ ->\ Y=\ \ ^216\ _84Po`

Jądro polonu powstało w wyniku przemiany α pierwiastka Z (pierwiastek Z wyemitował jądro helu)

`Z\ ->\ ^216\ _84Pb+^4\ _2He\ \ ->\ Z=\ \ ^220\ _86Rn`

Jądrem, które uległo wszystkim przemianom było więc jądro radonu:

DYSKUSJA
Informacje
Chemia 1. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami 2002-2017
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

2616

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie