Autorzy:Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski

Wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza Nowa Matura

Rok wydania:2017

W wyniku rozpadu jądra atomowego... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

W wyniku rozpadu jądra atomowego...

14
 Zadanie
15
 Zadanie

16
 Zadanie

17
 Zadanie

Pierwiastek promieniotwóczy E uległ dwóm przemianom α oraz jednej przemianie β-, w wyniku czego powstało jądro 21283Bi. Wiedząc w jaki sposób zachodzą opisane przemiany (emisja jądra helu oraz emisja elektronu) możemy określić, jądro jakiego atomu uległo przemianom. 

Idąc od tyłu, zakładamy że jądro Bi powstało przez emisję cząstki β- z pierwiastka X:

`X\ ->\ ^212_83Bi+^0_-1e\ \ ->\ X=^212_82Pb `

Jądro ołowiu powstało w wyniku przemiany α pierwiastka Y (pierwiastek Y wyemitował jądro helu)

`Y\ ->\ ^212_82Pb+^4_2He\ \ ->\ Y=^216_84Po `

Jądro polonu powstało w wyniku przemiany α pierwiastka Z (pierwiastek Z wyemitował jądro helu)

`Z\ ->\ ^216_84Pb+^4_2He\ \ ->\ Z=^220_86Rn `

Jądrem, które uległo wszystkim przemianom było więc jądro radonu: