Wyjaśnij pojęcie biogazu... 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Chemia

Wyjaśnij pojęcie biogazu...

Dowiedz się więcej 1
 Zadanie

a) Warunki powstawania biogazu

Biogaz powstaje w wyniku fermentacji, czyli rozkładu materiału biologicznego w wilgotnym środowisku, bez dostępu powietrza.

b) Skład chemiczny biogazu

Biogaz składa się głównie z metanu (50-75%), tlenku węgla(IV) (25-45%) oraz wody i gazów takich jak siarkowodór, tlen, azot, amoniak i wodór

c) Różnica pomiędzy biogazem a biometanem

Biometan jest to czysty metan otrzymany w warunkach fermentacji z materiału organicznego. Biogaz natomiast jest to gaz, którego głównym składnikiem jest biometan, ale zawiera on również inne gazy, takie jak tlenek węgla(IV) czy wodę, pochodzące z procesu fermentacji

d) Praktyczne znaczenie biogazu

Biogaz może być wykorzystywany jako źródło energii do ogrzewania np. wody czy paliwo do pozyskiwania energii elektrycznej. Po oczyszczeniu stosuje się go także jako paliwo do napędu silników. Biogaz uzyskuje się z procesów fermentacji związków pochodzenia organicznego (głównie odpadów). Oznacza to, że jest to produkt ekologiczny i odnawialny (w przeciwieństwie do węgla czy produktów ropopochodnych). 

DYSKUSJA
Informacje
Świat chemii 3 2015
Autorzy: Dorota Lewandowska , Anna Warchoł
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

2512

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie