Opisz czynności, jakie należy wykonać... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Chemia

Opisz czynności, jakie należy wykonać...

8
 Zadanie

a) kwas octowy od kwasu palmitynowego

Aby odróżnić kwas octowy od kwasu palmitynowego należy użyć oranżu metylowego. Wskażnik ten przymie zabarwienie czerwone w naczyniu z kwasem octowym (odczyn kwasowy), a pomarańczowe w roztworze kwasu palmitynowego (odczyn obojętny)

b) metanol od wodnego roztworu metyloaminy

Aby odróżnić metanol od wodnego roztworu metyloaminy odróżnimy przy pomocy fenoloftaleiny. W roztworze metyloaminy przyjmie ona zabarwienie malinowe (odczyn zasadowy) a metanolu pozostanie bezbarwna

c) propanol od octanu etylu

Propanol od octanu etylu odróżnimy używając metalicznego sodu. Propanol reaguje z metalicznym sodem z wydzieleniem bezbarwnego gazu (wodoru), a octan etylu nie reaguje z metalicznym sodem

d) etanol od glicrolu

Etanol od glicerolu odróżnimy przy pomocy wodorotlenku miedzi(II). W roztworze glicerolu galaretowaty osad wodorotlenku miedzi(II) ulegnie rozpuszczeniu, a roztwór przyjmie granatowe zabarwienie. W roztworze etanolu wodorotlenek miedzi(II) nie ulega rozpuszczeniu.

e) kwas oleinowy od stopionego kwasu stearynowego

Kwas oleinowy, w przeciwieństwie do kwasu stearynowego, jest kwasem o charakterze nienasyconym. W celu odróżnienia go od kwasu stearynowego możemy użyć roztworu wody bromowej. Roztwór ten ulegnie odbarwieniu w kwasie oleinowym, w kwasie stearynowym pozostanie brunatny.

DYSKUSJA
Informacje
Świat chemii 3 2015
Autorzy: Dorota Lewandowska , Anna Warchoł
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

724

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie