Autorzy:Dorota Lewandowska , Anna Warchoł

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2015

Korzystając z układu okresowego... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Chemia

Korzystając z układu okresowego...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Metyloamina ma wzór:

`CH_3NH_2` 

a) pierwiastek posiadający najmniejszą liczbę protonów w jądrze to wodór, a największą - azot

l. protonów C - 6

l. protonów N - 7

l. protonów H - 1

b) pierwiastek posiadający najmniejszą liczbę elektronów walencyjnych to wodór, największą - azot

l. el. walencyjnych C - 4

l. el. walencyjnych N - 5

l. el. walencyjnych H - 1

c) pierwiastek posiadający najmniejszą masę atomową to wodór a największą - azot

masa atomowa C - 12u

masa atomowa N - 14u

masa atomowa H - 1u

d) pierwiastek posiadający najmniejszą gęstość to wodór a największą - azot

Gęstość zależna jest od masy danego pierwiastka przypadającego na daną objętość. Przy założeniu stałej objętości dla każdego z pierwiastków największą gęstość będzie miał pierwiastek o największej masie, a najmniejszą - o najmniejszej masie.