To jest chemia 1. Podręcznik zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

Wykaż, że reakcje chemiczne... 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Wykaż, że reakcje chemiczne...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Reakcje z doświadczenia 38

`#(4HNO_3)^(\ \ V)+#(C)^(0)->#(CO_2)^(IV)+#(4NO_2)^(\ IV)+2H_2O `

`#(4HNO_3)^(\ \ V)+#(S)^(0)->#(SO_2)^(IV)+#(4NO_2)^(IV)+2H_2O`

Przedstawione reakcje są reakcjami redoks, ponieważ dochodzi w nich zarówno do redukcji jak i utleniania poszczególnych pierwiastkó chemicznych

DYSKUSJA
user profile image
Gość

27-10-2017
Dzięki za pomoc!
user profile image
Gość

23-10-2017
Dzięki za pomoc!
Informacje
To jest chemia 1. Podręcznik zakres rozszerzony
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

5409

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie