Atom pewnego pierwiastka chemicznego... 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Liczba masowa tego pierwiastka jest równa sumie liczby protonów atomu 8436Kr oraz liczby neutronów atomu 4020Ca. 

Liczba protonów pierwszego pierwiastka wynosi 36, liczba neutronów drugiego pierwiastka wynosi 20. Liczba masowa szukanego pierwiastka wynosi więc 56. 

Liczba neutronów poszukiwanego pierwiastka jest ilorazem liczby elektronów atomu 23290Th i liczby neutronów atomu 74Be.

Liczba elektronów 23290Th wynosi 90, a liczba neutronów atomu 74Be wynosi 3. Iloraz tych dwóch liczb to 30. Poszukiwany pierwiastek ma więc 30 neutronów.

Obliczmy ile ma on protonów, czyli jaka jest jego liczba atomowa:

l. protonów=56-30=26

Poszukiwany pierwiastek:

A=56

Z=26

symbol: Fe

nazwa: żelazo

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-05
Dzięki!!!!
user profile image
Gość

0

2017-10-07
dzięki!
Informacje
To jest chemia 1. Podręcznik zakres rozszerzony
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

4825

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie