Autorzy:Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Na wykresie przedstawiono zależność rozpuszczalności 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Na wykresie przedstawiono zależność rozpuszczalności

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

a) Rozpuszczalność `KNO_3` w temperaturze 20°C: 35g w 100g H_2O;   w temp. 70°C: 140g w 100g H_2O

b) Z treści zadania wiemy, że mamy 280g nasyconego roztworu. Obliczmy ile soli znajduje się w tym roztworze, jeśli w 100g wody rozpuszcza się 35g soli, czyli masa roztworu wynosi 135g:

`135g\ roztwo ru----35g\ soli`

`280g\ roztwo ru----x`

`x=(280g*35g)/(135g)=72,6g`

Więc masa wody w tym roztworze będzie wynosić: 280g-72,6g=207,4g

Obliczmy teraz jaka ilość soli rozpuści się w tej ilości wody w temperatutze 70°C, jeśli rozpuszczalność wynosi 140g na 100g wody:

`100g\ wody----140g soli`

`207,4g\ wody----y`

`y=(207,4g*140g)/(100g)=290,36g`

Przed podniesieniem temperatury w roztworze znajdowało się już 72,6g soli więc dodatkowo może rozpuścić się:

`290,36g-72,6g=217,76g`

Obliczmy, jako to procent dosypanych 300g soli:

`(217,76g)/(300g)*100%~~72,5%`  

Uwaga: w tym zadaniu mogą wystąpić rozbieżności w wyniku spowodowane małą dokładnością wykresu i różnicami w odczytanych wartościach rozpuszczalności soli w różnych temperaturach.

Odpowiedź:Rozpuści się około 72,5% dosypanej soli