Na wykresie przedstawiono zależność rozpuszczalności 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Na wykresie przedstawiono zależność rozpuszczalności

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

a) Rozpuszczalność `KNO_3` w temperaturze 20°C: 35g w 100g H_2O;   w temp. 70°C: 140g w 100g H_2O

b) Z treści zadania wiemy, że mamy 280g nasyconego roztworu. Obliczmy ile soli znajduje się w tym roztworze, jeśli w 100g wody rozpuszcza się 35g soli, czyli masa roztworu wynosi 135g:

`135g\ roztwo ru----35g\ soli`

`280g\ roztwo ru----x`

`x=(280g*35g)/(135g)=72,6g`

Więc masa wody w tym roztworze będzie wynosić: 280g-72,6g=207,4g

Obliczmy teraz jaka ilość soli rozpuści się w tej ilości wody w temperatutze 70°C, jeśli rozpuszczalność wynosi 140g na 100g wody:

`100g\ wody----140g soli`

`207,4g\ wody----y`

`y=(207,4g*140g)/(100g)=290,36g`

Przed podniesieniem temperatury w roztworze znajdowało się już 72,6g soli więc dodatkowo może rozpuścić się:

`290,36g-72,6g=217,76g`

Obliczmy, jako to procent dosypanych 300g soli:

`(217,76g)/(300g)*100%~~72,5%`

Uwaga: w tym zadaniu mogą wystąpić rozbieżności w wyniku spowodowane małą dokładnością wykresu i różnicami w odczytanych wartościach rozpuszczalności soli w różnych temperaturach.

Odpowiedź:Rozpuści się około 72,5% dosypanej soli
DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia 1. Podręcznik zakres rozszerzony
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie