Autorzy:Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione

4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

Probówka 1
Schemat utleniania `2Bi^0->2Bi^(III)+6e^-` 
redukcji `S^(VI)+2e^(-)->S^(IV)`
Sumaryczne równanie redoks `2Bi +6H_2SO_4->Bi_2(SO_4)_3+3SO_2uarr+6H_2O`
Probówka 2
Schemat utleniania `2Bi^0->2Bi^(III)+6e^-`
redukcji `S^(VI)+4e^(-)->S^(II)`
Sumaryczne równanie reakcji redoks `Bi +4HNO_3->Bi(NO_3)_3+NOuarr+2H_2O` 

Bilans elektronowy:

Probówka 1:

`Bi^0\ +\ H_2^IS^(VI)O_4^(-II)->Bi_2^(III)(S^(VI)O_4^(-II))_3+S^(IV)O_2^(-II)uarr+H_2^IO^(-II)`

reakcja utleniania: `2Bi^0->2Bi^(III)+6e^-`  

reakcja redukcji: `S^(VI)+2e^(-)->S^(IV)\ |*3`    

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 3S^(VI)+6e^(-)->3S^(IV)`

Wstawiamy współczynniki do równania reakcji:

`2Bi +3H_2SO_4->Bi_2(SO_4)_3+3SO_2uarr+H_2O`

Nsdal nie zgadza nam się liczba atomów siarki, ponieważ po prawej stronie jest 6 atomów tego pierwiastka, a po lewej są tylko 3, więc wstawmy 6 przed kwasem siarkowym(VI) i 6 przed cząsteczką wody

`2Bi +6H_2SO_4->Bi_2(SO_4)_3+3SO_2uarr+6H_2O`

Probówka 2:

`Bi^0\ +\ H^IN^VO_3^(-II)->Bi^(III)(N^(V)O_3^(-II))_3+N^(II)O^(-II)uarr+H_2^IO^(-II)`

reakcja utlenienia: `Bi^0->Bi^(III)+3e^-`  

reakcja redukcji: `N^(V)+3e^(-)->N^(II)`  ` `

Wstawiamy współczynniki do równania reakcji przy kwasie azotowym(V):

`Bi +4HNO_3->Bi(NO_3)_3+NOuarr+H_2O`

Nadal nie zgadza się liczba atomów wodoru i tlenu, więc wstawmy 2 przed cząsteczką wody.

`Bi +4HNO_3->Bi(NO_3)_3+NOuarr+2H_2O`