To jest chemia 1. Podręcznik zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione

4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

Probówka 1
Schemat utleniania `2Bi^0->2Bi^(III)+6e^-` 
redukcji `S^(VI)+2e^(-)->S^(IV)`
Sumaryczne równanie redoks `2Bi +6H_2SO_4->Bi_2(SO_4)_3+3SO_2uarr+6H_2O`
Probówka 2
Schemat utleniania `2Bi^0->2Bi^(III)+6e^-`
redukcji `S^(VI)+4e^(-)->S^(II)`
Sumaryczne równanie reakcji redoks `Bi +4HNO_3->Bi(NO_3)_3+NOuarr+2H_2O` 

Bilans elektronowy:

Probówka 1:

`Bi^0\ +\ H_2^IS^(VI)O_4^(-II)->Bi_2^(III)(S^(VI)O_4^(-II))_3+S^(IV)O_2^(-II)uarr+H_2^IO^(-II)`

reakcja utleniania: `2Bi^0->2Bi^(III)+6e^-`  

reakcja redukcji: `S^(VI)+2e^(-)->S^(IV)\ |*3`    

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 3S^(VI)+6e^(-)->3S^(IV)`

Wstawiamy współczynniki do równania reakcji:

`2Bi +3H_2SO_4->Bi_2(SO_4)_3+3SO_2uarr+H_2O`

Nsdal nie zgadza nam się liczba atomów siarki, ponieważ po prawej stronie jest 6 atomów tego pierwiastka, a po lewej są tylko 3, więc wstawmy 6 przed kwasem siarkowym(VI) i 6 przed cząsteczką wody

`2Bi +6H_2SO_4->Bi_2(SO_4)_3+3SO_2uarr+6H_2O`

Probówka 2:

`Bi^0\ +\ H^IN^VO_3^(-II)->Bi^(III)(N^(V)O_3^(-II))_3+N^(II)O^(-II)uarr+H_2^IO^(-II)`

reakcja utlenienia: `Bi^0->Bi^(III)+3e^-`  

reakcja redukcji: `N^(V)+3e^(-)->N^(II)`  ` `

Wstawiamy współczynniki do równania reakcji przy kwasie azotowym(V):

`Bi +4HNO_3->Bi(NO_3)_3+NOuarr+H_2O`

Nadal nie zgadza się liczba atomów wodoru i tlenu, więc wstawmy 2 przed cząsteczką wody.

`Bi +4HNO_3->Bi(NO_3)_3+NOuarr+2H_2O`

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia 1. Podręcznik zakres rozszerzony
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dodawanie ułamków zwykłych
 1. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku dodania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości (jak w przykładzie powyższym).

  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę (jak w przykładzie poniżej).

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  • $$3/10+ 1/5=3/{10}+ {1•2}/{5•2}=3/{10}+ 2/{10}=5/{10}={5÷5}/{10÷5}=1/2$$
    
 3. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   $$2 1/3+ 1 1/3= {2•3+1}/3+{1•3+1}/3=7/3+4/3={11}/3=3 2/3$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/3= 2 + 1/3+ 1 + 1/3= 3 + 2/3= 3 2/3$$
    
 4. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   $$2 1/3+ 1 1/2= {2•3+1}/3+{1•2+1}/2=7/3+3/2={7•2}/{3•2}+{3•3}/{2•3}={14}/6 + 9/6={23}/6=3 5/6$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/2= 2 + 1/3+ 1 + 1/2= 3 + 1/3+ 1/2= 3 + {1•2}/{3•2}+ {1•3}/{2•3}= 3 + 2/6+ 3/6= 3 + 5/6= 3 5/6$$
 
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Zobacz także
Udostępnij zadanie