Autorzy:Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Podczas elektrolizy stopionego CuCl2 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Podczas elektrolizy stopionego CuCl2

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Zakładając, że chlor wydzielał się w warunkach normalnych, to 1 mol gazu zajmuje objętość `22,4dm^3` . 

Obliczmy masę wydzielonego chloru. Do tego celu potrzebujemy masę molowa cząsteczek chloru:

`M_(Cl_2)=2*35,5g/(mol)=71g`  

Zamieniamy jednostkę: `224cm^3=0,224dm^3` i układamy proporcję:

`71g----22,4dm^3`

`\ \ \ x----0,224dm^3`

`x=(71g*0,224dm^3)/(22,4dm^3)=0,71g`

Znamy już masę wydzielonego chloru. Teraz porównajmy masę molową chlorku miedzi z zawartym w nim chlorem:

`M_(CuCl_2)=63,5g/(mol)+2*35,5g/(mol)=134,5g/(mol)`

`134,5g\ CuCl_2----71g\ Cl`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ y----0,71g`

`y=(134,5g*0,71g)/(71g)=1,345g`

Odpowiedź:

Elektrolizie uległo 1,345g chlorku miedzi(II).