Autorzy:Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Uzgodnij równania reakcji chemicznych... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

a)

`H^ICl^IO^(-II)\ +\ K^IO^(-II)H^I->K^ICl^IO^(-II)\ +\ H_2^IO^(-II)`  

To nie jest reakcja redoks, żaden z pierwiastków nie zmiania swojego stopnia utlenienia.

Równanie reakcji jest uzgodnione.

b)

`Ag^IN^VO_3^(-II)\ +\ Fe^(III)Cl_3^(-I)->Ag^ICl^(-I)\ +\ Fe^(III)(N^VO_3^(-II))_3`   

To nie jest reakcja redoks, żaden z pierwiastków nie zmiania swojego stopnia utlenienia.

Uzgodnione równanie reakcji:  `3AgNO_3\ +\ FeCl_3->3AgCl\ +\ Fe(NO_3)_3`  

c)

`S^(IV)O_2^(-II)\ +\ Al_2^(III)O_3^(-II)->Al_2^(III)(S^(IV)O_3^(-II))_3`  

To nie jest reakcja redoks, żaden z pierwiastków nie zmiania swojego stopnia utlenienia.

Uzgodnione równanie reakcji: `3SO_2+Al_2O_3->Al_2(SO_3)_3`  

d)

`Ca^(II)(H^IS^(-II))_2\ +\ H^ICl^(-I)->Ca^(II)Cl_2^(-I)\ +\ H_2^IS^(-II)`  

To nie jest reakcja redoks, żaden z pierwiastków nie zmiania swojego stopnia utlenienia.

Uzgodnione równanie reakcji: `Ca(HS)_2\ +\ 2HCl->CaCl_2\ +\ 2H_2S`  

e)

`C^(II)O^(-II)\ +\ O_2^0->C^(IV)O_2^(-II)`  

Reakcja utleniania: `C^(II)->C^(IV)+2e^-\ |*2`   

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2C^(II)->2C^(IV)+4e^-`  

Reakcja redukcji: `O_2^0+4e^(-)->2O^(-II)`  

Wstawiamy współczynniki stechiometryczne przed związkami zawierającymy węgiel:

`2CO\ +\ O_2->2CO_2` 

f)

`K^0\ +H_2^IO^(-II)->K^IO^(-II)H^I+1/2H_2^0uarr`  

Reakcja utleniania: `K^0->K^I+e^-`  

Reakcja redukcji: `H^I+e^(-)->1/2H_2^0`  

Równanie reakcji jest uzgodnione.