Uzgodnij równania reakcji chemicznych... 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

a)

`H^ICl^IO^(-II)\ +\ K^IO^(-II)H^I->K^ICl^IO^(-II)\ +\ H_2^IO^(-II)`

To nie jest reakcja redoks, żaden z pierwiastków nie zmiania swojego stopnia utlenienia.

Równanie reakcji jest uzgodnione.

b)

`Ag^IN^VO_3^(-II)\ +\ Fe^(III)Cl_3^(-I)->Ag^ICl^(-I)\ +\ Fe^(III)(N^VO_3^(-II))_3`

To nie jest reakcja redoks, żaden z pierwiastków nie zmiania swojego stopnia utlenienia.

Uzgodnione równanie reakcji:  `3AgNO_3\ +\ FeCl_3->3AgCl\ +\ Fe(NO_3)_3`  

c)

`S^(IV)O_2^(-II)\ +\ Al_2^(III)O_3^(-II)->Al_2^(III)(S^(IV)O_3^(-II))_3`

To nie jest reakcja redoks, żaden z pierwiastków nie zmiania swojego stopnia utlenienia.

Uzgodnione równanie reakcji: `3SO_2+Al_2O_3->Al_2(SO_3)_3`  

d)

`Ca^(II)(H^IS^(-II))_2\ +\ H^ICl^(-I)->Ca^(II)Cl_2^(-I)\ +\ H_2^IS^(-II)`

To nie jest reakcja redoks, żaden z pierwiastków nie zmiania swojego stopnia utlenienia.

Uzgodnione równanie reakcji: `Ca(HS)_2\ +\ 2HCl->CaCl_2\ +\ 2H_2S`  

e)

`C^(II)O^(-II)\ +\ O_2^0->C^(IV)O_2^(-II)`

Reakcja utleniania: `C^(II)->C^(IV)+2e^-\ |*2`   

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2C^(II)->2C^(IV)+4e^-`

Reakcja redukcji: `O_2^0+4e^(-)->2O^(-II)`  

Wstawiamy współczynniki stechiometryczne przed związkami zawierającymy węgiel:

`2CO\ +\ O_2->2CO_2`

f)

`K^0\ +H_2^IO^(-II)->K^IO^(-II)H^I+1/2H_2^0uarr`

Reakcja utleniania: `K^0->K^I+e^-`  

Reakcja redukcji: `H^I+e^(-)->1/2H_2^0`  

Równanie reakcji jest uzgodnione.

 

 

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia 1. Podręcznik zakres rozszerzony
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie