To jest chemia 1. Podręcznik zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

Jedną z metod otrzymywania tlenku 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Jedną z metod otrzymywania tlenku

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Na początku obliczmy ile `FeS_2` znajduje się w 2 tonach pirytu:

`1t ona=1000kg`

`1\ 000kg----100%`

`\ \ \ \ \ \ \ x----85%`

`x=(1000kg*85%)/(100%)`

`x=850kg=850\ 000g`  

Wiemy już, że w 1 tonie pirytu znajduje się 850 000g czystego `FeS_2`  

Spójrzmy na równanie reakcji:

`4FeS_2+11O_2->2Fe_2O_3+8SO_2`  

Wiemy że z 4 moli Fe_S_2 powstanie 8 moli SO_2. Obliczmy więc masy molowe tych związków i ułóżmy proporcję:

`M_(FeS_2)=56g/(mol)+2*32g/(mol)=120g/(mol)`

`M_(SO_2)=32g/(mol)+2*16g/(mol)=64g/(mol)`

`4*120g\ FeS_2----8*64g\ SO_2`

`\ \ \ \ 850\ 000g----y`

`y=(850\ 000g*8*64g)/(4*120g)`

`y=906\ 666g`  -taka ilość tlenku siarki(IV) powstanie w reakcji

Celem zadania jest obliczenie jaka objętość tlenku siarki(IV) wydzieli sie podczas tej reakcji. Trzeba wykorzystać objętość molowa gazów w warunkach normalnych

`22,4dm^3----64g`

`z----906 666g`

`z=(22,4dm^3*906\ 666g)/(64g)`

`z=317\ 333,1dm^3~~317,3m^3\ ,\ bo\ 1m^3=1000dm^3`    

 

Odpowiedź:

W reakcji powstanie około `317,3m^3` 

DYSKUSJA
user profile image
Dagmara

26 grudnia 2017
Dzięki!!!!
user profile image
Tomasz

4 grudnia 2017
Dzieki za pomoc :)
Informacje
To jest chemia 1. Podręcznik zakres rozszerzony
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie