Autorzy:Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Jedną z metod otrzymywania tlenku 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Jedną z metod otrzymywania tlenku

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Na początku obliczmy ile `FeS_2` znajduje się w 2 tonach pirytu:

`1t ona=1000kg`

`1\ 000kg----100%`

`\ \ \ \ \ \ \ x----85%`

`x=(1000kg*85%)/(100%)`

`x=850kg=850\ 000g`  

Wiemy już, że w 1 tonie pirytu znajduje się 850 000g czystego `FeS_2`  

Spójrzmy na równanie reakcji:

`4FeS_2+11O_2->2Fe_2O_3+8SO_2`  

Wiemy że z 4 moli Fe_S_2 powstanie 8 moli SO_2. Obliczmy więc masy molowe tych związków i ułóżmy proporcję:

`M_(FeS_2)=56g/(mol)+2*32g/(mol)=120g/(mol)`

`M_(SO_2)=32g/(mol)+2*16g/(mol)=64g/(mol)`

`4*120g\ FeS_2----8*64g\ SO_2`

`\ \ \ \ 850\ 000g----y`

`y=(850\ 000g*8*64g)/(4*120g)`

`y=906\ 666g`  -taka ilość tlenku siarki(IV) powstanie w reakcji

Celem zadania jest obliczenie jaka objętość tlenku siarki(IV) wydzieli sie podczas tej reakcji. Trzeba wykorzystać objętość molowa gazów w warunkach normalnych

`22,4dm^3----64g`

`z----906 666g`

`z=(22,4dm^3*906\ 666g)/(64g)`

`z=317\ 333,1dm^3~~317,3m^3\ ,\ bo\ 1m^3=1000dm^3`    

 

Odpowiedź:

W reakcji powstanie około `317,3m^3`