Oblicz, ile cząstek znajduje się w: a) 1 cm3 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Oblicz, ile cząstek znajduje się w: a) 1 cm3

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

a) Zakładamy, że gęstość wody wynosi `d=1g/(cm^3)` , co oznacza, że `1cm^3` waży 1g

Dane: 

`m=1g`

`M_(H_2O)=2*1g/(mol)+16g/(mol)=18g/(mol)`

`N_A=6,02*10^23`

Szukane:

N - liczba cząsteczek

Obliczenia:

I sposób: układamy proporcję:

`6,02*10^23cz.\ H_2O----18g`

`\ \ \ \ \ N \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ----1g`

`N=(6,02*10^23*1g)/(18g)~~0,33*10^23`

II sposób:

Wzór: `N=m/M*N_A`

`N=(1g)/(18g)*6,02*10^23~~0,33*10^23`

Odp. W `1cm^3` wody znajduje się `0,33*10^23` cząsteczek tego związku chemicznego.

 

W dalszej części obliczenia wykonane I sposobem:

b) Dane: 

`m=0,5g`

`M_(SiO_4)=28g/(mol)+2*16g/(mol)=60g/(mol)`

`N_A=6,02*10^23`

Szukane:

N - liczba cząsteczek

Obliczenia:

`6,02*10^23cz.\ SiO_2----60g`

`\ \ \ \ N\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ----0,5g`

`N=(6,02*10^23*0,5g)/(60g)~~0,05*10^23`

Odp. Ziarenko piasku o masie 0,5g zawiera około `0,05*10^23` cząsteczek tlenku krzemu(IV)  

 

c) Dane:

n=3mol

`M_(H_2SO_3)=2*1g/(mol)+32g/(mol)+3*16g/(mol)=82g/(mol)`

`N_A=6,02*10^23`

Szukane:

m - masa 3 moli kwasu siarkowego(IV)

N - liczba czasteczek:

Obliczenia:

`m=3mol*82g/(mol)=246g`

`6,02*10^23cz.\ H_2SO_3----82g`

`\ \ \ \ N\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ----246g`

`N=(6,02*10^23*246g)/(82g)=18,06*10^23`

Odp. W 3 molach kwasu siarkowego(IV) znajduje się `18,06*10^23` cząsteczek tego kwasu.

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia 1. Podręcznik zakres rozszerzony
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie pisemne
 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik, wyrównując ich cyfry do prawej strony.

  odejmowanie1
   
 2. Odejmowanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw odejmujemy jedności, w naszym przykładzie mamy 3 - 9. Jeśli jedności odjemnej są mniejsze od jedności odjemnika (a tak jest w naszym przykładzie), wtedy z dziesiątek przenosimy jedną (lub więcej) „dziesiątkę” do jedności i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: od 3 nie możemy odjąć 9, więc przenosimy (pożyczamy) jedną dziesiątkę z siedmiu dziesiątek i otrzymujemy 13 – 9 = 4, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 4, a nad cyframi dziesiątek zapisujemy ilość dziesiątek które nam zostały czyli 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostało nam sześć dziesiątek).

  odejmowanie2
   
 3. Odejmujemy dziesiątki, a następnie zapisujemy wynik pod cyframi dziesiątek. Gdy dziesiątki odjemnej są mniejsze od dziesiątek odjemnika, z setek przenosimy jedną (lub więcej) „setkę” do dziesiątek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 6 – 6 = 0, czyli pod cyframi dziesiątek zapisujemy 0.

  odejmowanie2
   
 4. Odejmujemy setki, a następnie wynik zapisujemy pod cyframi setek. Gdy setki odjemnej są mniejsze od setek odjemnika, z tysięcy przenosimy jeden (lub więcej) „tysiąc” do setek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 2 – 1 = 1, czyli pod cyframi setek zapisujemy 1.

  odejmowanie3
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik odejmowania pisemnego. W naszym przykładzie różnicą liczb 273 i 169 jest liczba 104.


Dla utrwalenia przeanalizujmy jeszcze jeden przykład odejmowania pisemnego.

Wykonamy pisemnie odejmowanie: 4071 - 956.

 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik.

  odejmowanie11
   
 2. Odejmujemy jedności: od 1 nie możemy odjąć 6, więc pożyczamy jedną dziesiątkę z siedmiu i otrzymujemy 11 – 6 = 5, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 5, natomiast nad cyframi dziesiątek wpisujemy 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostaje sześć dziesiątek).

  odejmowanie12
   
 3. Odejmujemy dziesiątki: 6 – 5 = 1, czyli pod cyframi dziesiątek wpisujemy 1.

  odejmowanie13
   
 4. Odejmujemy setki: od 0 nie możemy odjąć 9, więc pożyczamy jeden tysiąc i rozmieniamy go na 10 setek (bo jeden tysiąc to dziesięć setek) i otrzymujemy 10 – 9 = 1, czyli pod cyframi setek wpisujemy 1, a nad cyframi tysięcy wpisujemy 3, bo tyle tysięcy zostało.

  odejmowanie14
   
 5. Odejmujemy tysiące: w naszym przykładzie mamy 3 – 0 = 3 i wynik zapisujemy pod cyframi tysięcy.

  odejmowanie15
   
 6. Wynik naszego odejmowania: 4071 – 956 = 3115.

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie