Autorzy:Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz, ile cząstek znajduje się w: a) 1 cm3 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz, ile cząstek znajduje się w: a) 1 cm3

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

a) Zakładamy, że gęstość wody wynosi `d=1g/(cm^3)` , co oznacza, że `1cm^3` waży 1g

Dane: 

`m=1g`

`M_(H_2O)=2*1g/(mol)+16g/(mol)=18g/(mol)`

`N_A=6,02*10^23`

Szukane:

N - liczba cząsteczek

Obliczenia:

I sposób: układamy proporcję:

`6,02*10^23cz.\ H_2O----18g`

`\ \ \ \ \ N \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ----1g`  

`N=(6,02*10^23*1g)/(18g)~~0,33*10^23`

II sposób:

Wzór: `N=m/M*N_A`

`N=(1g)/(18g)*6,02*10^23~~0,33*10^23`

Odp. W `1cm^3` wody znajduje się `0,33*10^23` cząsteczek tego związku chemicznego.

 

W dalszej części obliczenia wykonane I sposobem:

b) Dane: 

`m=0,5g`

`M_(SiO_4)=28g/(mol)+2*16g/(mol)=60g/(mol)`

`N_A=6,02*10^23`

Szukane:

N - liczba cząsteczek

Obliczenia:

`6,02*10^23cz.\ SiO_2----60g`  

`\ \ \ \ N\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ----0,5g`   

`N=(6,02*10^23*0,5g)/(60g)~~0,05*10^23`  

Odp. Ziarenko piasku o masie 0,5g zawiera około `0,05*10^23` cząsteczek tlenku krzemu(IV)  

 

c) Dane:

n=3mol

`M_(H_2SO_3)=2*1g/(mol)+32g/(mol)+3*16g/(mol)=82g/(mol)`

`N_A=6,02*10^23`

Szukane:

m - masa 3 moli kwasu siarkowego(IV)

N - liczba czasteczek:

Obliczenia:

`m=3mol*82g/(mol)=246g`

`6,02*10^23cz.\ H_2SO_3----82g`

`\ \ \ \ N\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ----246g`  

`N=(6,02*10^23*246g)/(82g)=18,06*10^23`

Odp. W 3 molach kwasu siarkowego(IV) znajduje się `18,06*10^23` cząsteczek tego kwasu.