Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

W trzech zbiornikach (A, B, C) prowadzono... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

W trzech zbiornikach (A, B, C) prowadzono...

Zadanie 185
 Zadanie

Zadanie 186
 Zadanie

 

Zbiornik B

Zbiornik C

Zbiornik A

etanol, mol

0,43

0,56

0,67

kwas octowy, mol

1,43

1,56

0,67

octan etylu, mol

1,57

1,44

1,33

woda, mol

1,57

2,44

1,33

 

Pierwsza kolumna tabeli opisuje zbiornik B. Ilości produktów są jednakowe, natomiast ilość jednego ze składników jest o 1 mol większa od drugiego, co świadczy o tym, że na początku też tego składnika było więcej w układzie.

Druga kolumna tabeli opisuje zbiornik C. Ilości produktów różnią się między sobą o 1 mol, oznacza to, że na początku również różniły się one od siebie o jeden mol. Podobnie z substratami reakcji.

Trzecia kolumna tabeli opisuje zbiornik A, ponieważ ilości substratów są sobie równe i ilości produktów również, oznacza to że na początku również były ich równe ilości