Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań, Wydawnictwo szkolne OMEGA)

W trzech zbiornikach (A, B, C) prowadzono... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

W trzech zbiornikach (A, B, C) prowadzono...

Zadanie 185
 Zadanie

Zadanie 186
 Zadanie

 

Zbiornik B

Zbiornik C

Zbiornik A

etanol, mol

0,43

0,56

0,67

kwas octowy, mol

1,43

1,56

0,67

octan etylu, mol

1,57

1,44

1,33

woda, mol

1,57

2,44

1,33

 

Pierwsza kolumna tabeli opisuje zbiornik B. Ilości produktów są jednakowe, natomiast ilość jednego ze składników jest o 1 mol większa od drugiego, co świadczy o tym, że na początku też tego składnika było więcej w układzie.

Druga kolumna tabeli opisuje zbiornik C. Ilości produktów różnią się między sobą o 1 mol, oznacza to, że na początku również różniły się one od siebie o jeden mol. Podobnie z substratami reakcji.

Trzecia kolumna tabeli opisuje zbiornik A, ponieważ ilości substratów są sobie równe i ilości produktów również, oznacza to że na początku również były ich równe ilości

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

10106

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

  • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
  • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
  • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
  • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
  • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie