Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

W czasie oznaczonym na wykresie jako... 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

W czasie oznaczonym na wykresie jako...

Zadanie 183
 Zadanie

Zadanie 184
 Zadanie

W wybranym układzie reakcja zachodzi zgodnie z równaniem:

`A\ harr\ 2B `

Wyrażenie na stałą równowagi reakcji będzie miało więc postać:

`K=([B]^2)/([A]) `

W czasie tR stężenie reagenta A wyniosło 3 mol/dm3. Korzystając z wykresu zamieszczonego w informacji do zadania można obliczyć, że w tym samym czasie stężenie reagenta B wyniosło 5 mol/dm3

Stężenie reagenta A znajduje się 6 kratek w górę od 0 na osi y, oznacza to, że stężenie 1 mol/dm3 przypada na dwie kratki na osi. Stężenie reagenta B znajduje się 10 kratek w górę na osi y, więc wynosi ono odpowiednio 5 mol/dm3.

Znając stężenia obu reagentów w czasie tR możemy obliczyć wartość stałej równowagi dla tej reakcji:

`K=(5^2)/3=(25)/3~~8,3 `

Odpowiedź: Wartość stałej równowagi wynosi ok. 8,3