Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Podaj jeden, przykładowy zestaw stężeń... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Podaj jeden, przykładowy zestaw stężeń...

Zadanie 175
 Zadanie
Zadanie 176
 Zadanie

Zadanie 177
 Zadanie

Początkowa szybkość reakcji opisanej w informacji wstępnej wynosi:

`v=36dm^3*mol^(-1)*s^(-1)*(0,2mol*dm^(-3))^2=1,44mol*dm^(-3)*s^(-1)`

Jeżeli prędkość ma być 5 razy większa, wyniesie one:

`v_2=1,44mol*dm^(-3)*s^(-1)*5=7,2mol*dm^(-3)*s^(-1)`

Równanie kinetyczne ma postać:

`v=k*[S_2O_8^(2-)]*[I^-] `

Podstawiamy dane do równania:

`7,2=36*x*y `

`x*y=0,2 `

`x=(0,2)/y `

Zakładając stężenie y równe np. `y=0,5 mol*dm^(-3)` to stężenie x wyniesie:

`x=(0,2)/(0,5)=0,4 `

Więc przykładowy zestaw stężeń molowych może wynieść:

`[S_2O_8^(2-)]=0,4mol*dm^(-3) `

`[I^-]=0,5mol*dm^(-3)`