Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Oblicz stężenie molowe laktydu w zbiorniku... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz stężenie molowe laktydu w zbiorniku...

Zadanie 172
 Zadanie

Zadanie 173
 Zadanie

Zakładając, że objętość układu reakcyjnego nie ulega zmianie:

Po godzinie przereagowało 53,6% laktydu, a pozostało 46,4%. Stężenie początkowe laktydu wynosiło:

`c=5,56mol*dm^(-3) `

Obliczmy więc stężenie pozostałego w zbiorniku laktydu:

`c=0,464*5,56mol*dm^(-3)=2,58mol*dm^(-3)` 

Odpowiedź: Po godzinie prowadzenia reakcji stężenie laktydu w zbiorniku wynosiło 2,58 mol.dm-3