Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Znajomość t 1/2 pozwala opisać bardziej ilościowo... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Znajomość t 1/2 pozwala opisać bardziej ilościowo...

Zadanie 160
 Zadanie

1.

Nazwa pestycydu X: atrazyna

2. 

Aby obliczyć jaka część pestycydu pozostanie w glebie po czasie t korzystamy z wzoru:

`N(t)=N(0)*(1/2)^(t/(T_(1/2)))`

gdzie:

`N(t)`

`N(0)`

`t`

`T_(1/2)`

Obliczamy jaka część pestycydu pozostanie po upływie 200 dni

`N(t)=N(0)*(1/2)^((200)/(74))=N(0)*(1/2)^(2,7)=N(0)*0,154 `

Oznacza to, że po 200 dniach rozkładu w glebie pozostanie 15,4% początkowej masy pestycydu

Obliczamy jaka część pestycydu ulegnie rozpadowi w czasie roku

`N(t)=N(0)*(1/2)^((365)/(74))=N(0)*(1/2)^(4,9)=N(0)*0,033 `

Oznacza to, że po roku rozkładu w glebie pozostanie 3,3% początkowej masy pestycydu, czyli rozkładowi uległo 96,7%

Czas połowicznego rozkładu tego pestycydu wynosi 74 dni. Oznacza to, że po upływie 74 dni zostanie połowa jego masy, a po upływie kolejnych 74 dni pozostanie 1/4 masy. Czyli łącznie potrzeba 148 dni aby pozostała 1/4 początkowej masy tego pestycydu

 

A.

Jaka część (w %) początkowej masy pestycydu X pozostanie w glebie po upływie 200 dni?

15,4%

B.

Jaka (w przybliżeniu) część pestycydu X (w %) ulegnie rozpadowi w ciągu roku?

96,7%

C.

Po ilu dniach w glebie będzie ¼ początkowej masy pestycydu?

148 dni