Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań, Wydawnictwo szkolne OMEGA)

Znajomość t 1/2 pozwala opisać bardziej ilościowo... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Znajomość t 1/2 pozwala opisać bardziej ilościowo...

Zadanie 160
 Zadanie

1.

Nazwa pestycydu X: atrazyna

2. 

Aby obliczyć jaka część pestycydu pozostanie w glebie po czasie t korzystamy z wzoru:

`N(t)=N(0)*(1/2)^(t/(T_(1/2)))` 

gdzie:

`N(t)` - liczba obiektów pozostałych po czasie t

`N(0)` - początkowa liczba obiektów

`t` - czas trwania rozkładu

`T_(1/2)` - czas połowicznego rozpadu

Obliczamy jaka część pestycydu pozostanie po upływie 200 dni

`N(t)=N(0)*(1/2)^((200)/(74))=N(0)*(1/2)^(2,7)=N(0)*0,154 `

Oznacza to, że po 200 dniach rozkładu w glebie pozostanie 15,4% początkowej masy pestycydu

Obliczamy jaka część pestycydu ulegnie rozpadowi w czasie roku

`N(t)=N(0)*(1/2)^((365)/(74))=N(0)*(1/2)^(4,9)=N(0)*0,033 `

Oznacza to, że po roku rozkładu w glebie pozostanie 3,3% początkowej masy pestycydu, czyli rozkładowi uległo 96,7%

Czas połowicznego rozkładu tego pestycydu wynosi 74 dni. Oznacza to, że po upływie 74 dni zostanie połowa jego masy, a po upływie kolejnych 74 dni pozostanie 1/4 masy. Czyli łącznie potrzeba 148 dni aby pozostała 1/4 początkowej masy tego pestycydu

 

A.

Jaka część (w %) początkowej masy pestycydu X pozostanie w glebie po upływie 200 dni?

15,4%

B.

Jaka (w przybliżeniu) część pestycydu X (w %) ulegnie rozpadowi w ciągu roku?

96,7%

C.

Po ilu dniach w glebie będzie ¼ początkowej masy pestycydu?

148 dni

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

10302

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie