Płytkę żelazną zanurzono w roztworze soli... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Płytkę żelazną zanurzono w roztworze soli...

Zadanie 148
 Zadanie

Zadanie 149
 Zadanie

W układzie zaszła reakcja:

`Fe+Y^(2+)\ ->\ #(Fe^(2+))_(1,4g)+Ydarr `

Na początku w układzie ciałem stałym było żelazo. Jeżeli do roztworu przeszło 1,4g jonów tego metalu, to na początku też taka była jego masa jako ciała stałego. Po reakcji masa ciał stałych w roztworze, czyli masa Y, wzrosła o 0,2g, czyli wynosi 1,6g. Łączna masa produktów tej reakcji wynosi więc 3,0g. Obliczmy więc jaka będzie łączna masa produktów, gdy użyjemy jednego mola żelaza o masie 56g

`1,4g\ Fe\ \ -\ \ 3,0g\ "produktów" `

`56g\ Fe\ \ \ -\ \ x `

`x=(56g*3,0g)/(1,4g)=120g `

Przy użyciu jednego mola żelaza powstanie 120g produktów, wśród których znajduje się 56g jonów Fe2+ oraz 64g substancji Y. Korzystając z układu okresowego pierwiastków odszukujemy co to za pierwiastek:

`M=64g/(mol)\ \ ->\ \ Cu `

Odpowiedź: Metalem Y jest miedź o symbolu Cu i masie molowej 64g/mol

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-21
Dzięki :):)
Informacje
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

4752

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie