Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Mieszaninę propenu i etenu poddano reakcji... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Mieszaninę propenu i etenu poddano reakcji...

Zadanie 145
 Zadanie

Zadanie 146
 Zadanie

Dysponujemy 16,0g mieszaniny związków. Obliczmy masy poszczególnych substancji w niej zawartych:

etan: `0,469*16,0g=7,504g`

propan: `0,206*16,0g=3,296g`

eten: `0,169*16,0g=2,704g`

propen: `0,156*16,0g=2,496g`

Obliczmy teraz ile gram wodoru należałoby dostarczyć do mieszaniny aby całkowicie uwodornić pozostały eten i propen

 

`"eten"\ ->\ "etan" `

`#(C_2H_4)_(2,704g)^(28g)+#(H_2)_x^(2g)\ ->\ C_2H_6 `

`28g\ C_2H_4\ \ -\ \ 2g\ H_2 `

`2,704g\ C_2H_4\ \ -\ \ x `

`x=(2,704g*2g)/(28g)=0,193g\ H_2 `

 

`"propen"\ ->\ "propan" `

`#(C_3H_6)_(2,496g)^(42g)+#(H_2)_x^(2g)\ ->\ C_3H_8 `

`42g\ C_3H_6\ \ -\ \ 2g\ H_2 `

`2,496g\ C_3H_6\ \ -\ \ x `

`x=(2,496g*2g)/(42g)=0,119g\ H_2 `

 

Łącznie należy użyć:

`m_H=0,119g+0,193g=0,312g `

Odpowiedź: Do całkowitego uwodornienia wszystich składników mieszaniny potrzeba jeszcze 0,312g wodoru