Mieszaninę propenu i etenu poddano reakcji... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Mieszaninę propenu i etenu poddano reakcji...

Zadanie 145
 Zadanie

Zadanie 146
 Zadanie

Dysponujemy 16,0g mieszaniny związków. Obliczmy masy poszczególnych substancji w niej zawartych:

etan: `0,469*16,0g=7,504g`

propan: `0,206*16,0g=3,296g`

eten: `0,169*16,0g=2,704g`

propen: `0,156*16,0g=2,496g`

Obliczmy teraz ile gram wodoru należałoby dostarczyć do mieszaniny aby całkowicie uwodornić pozostały eten i propen

 

`"eten"\ ->\ "etan" `

`#(C_2H_4)_(2,704g)^(28g)+#(H_2)_x^(2g)\ ->\ C_2H_6 `

`28g\ C_2H_4\ \ -\ \ 2g\ H_2 `

`2,704g\ C_2H_4\ \ -\ \ x `

`x=(2,704g*2g)/(28g)=0,193g\ H_2 `

 

`"propen"\ ->\ "propan" `

`#(C_3H_6)_(2,496g)^(42g)+#(H_2)_x^(2g)\ ->\ C_3H_8 `

`42g\ C_3H_6\ \ -\ \ 2g\ H_2 `

`2,496g\ C_3H_6\ \ -\ \ x `

`x=(2,496g*2g)/(42g)=0,119g\ H_2 `

 

Łącznie należy użyć:

`m_H=0,119g+0,193g=0,312g `

Odpowiedź: Do całkowitego uwodornienia wszystich składników mieszaniny potrzeba jeszcze 0,312g wodoru

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-24
Dzięki za pomoc!
Informacje
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

917

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Udostępnij zadanie