Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań, Wydawnictwo szkolne OMEGA)

Mieszaninę C wprowadzono do nadmiaru... 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Mieszaninę C wprowadzono do nadmiaru...

Zadanie 142
 Zadanie

Zadanie 143
 Zadanie

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem reakcji:

`BaCO_3+2HCl\ ->\ BaCl_2+H_2O+CO_2 `

1.

Na podstawie tego równania możemy zuważyć, że z 1 mola węglanu baru o masie 197g powstaje jeden mol tlenku węgl(IV) o objętości 22,4dm3. W przeprowadzonej reakcji wydzieliło się 1,12dm3 tlenku węgla(IV). Obliczmy więc ile moli węglanu baru wzięło udział w reakcji:

`1\ mol\ BaCO_3\ -\ 22,4\ dm^3\ CO_2 `

`\ \ x\ \ \BaCO_3\ -\ 1,12\ dm^3\ CO_2 `

`x=(1,12dm^3*1mol)/(22,4dm^3)=0,05\ mol\BaCO_3 `

W reakcji wzięło udział 0,05 mol BaCO3. Łączna liczba moli węglanu baru i tlenku baru w mieszaninie wynosiła 0,45 mol. Wiedząc, że dysponujemy 0,05 mol węglanu baru możemy stwierdzić, że pozostałą liczbę moli, czyli 0,4 mol stanowił tlenek baru BaO. Obliczmy jaką masę ma ten tlenek:

`1\ mol\ BaO\ \ -\ \ 153g `

`0,4\ mol\ BaO\ \ -\ \ x `

`x=(0,4mol*153g)/(1mol)=61,2g\ BaO `

Odpowiedź: Masa tlenku baru w wyjściowej mieszaninie wynosiła 61,2g.

2.

Chlorek baru powstaje w reakcji, w której jeden mol jonów baru tworzy jeden mol chlorku baru. Dysponowaliśmy na początku 0,45 mol mieszaniny zawierającej jony baru, czyli dysponowaliśmy 0,45 mol jonów baru. Pozwoli to na otrzymanie 0,45 mol chlorku baru.

Odpowiedź: Po wykonaniu doświadczenia powstanie 0,45 mol chlorku baru

DYSKUSJA
user profile image
Bogusława

25 grudnia 2017
Dzięki
user profile image
janek

2 grudnia 2017
dzięki :):)
Informacje
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

10469

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Odejmowanie ułamków zwykłych
 1. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach – odejmujemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$5/6-2/6= 3/6= {3÷3}/{6÷3}=1/2$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku odejmowania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości.
  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę.

 2. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy odejmowanie.

  Przykład:

  • $$3/{10}- 1/5=3/{10}- {1•2}/{5•2}=3/{10}- 2/{10}=1/{10}$$
    
 3. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= {2•3+1}/3-{1•3+1}/3=7/3-4/3=3/3=1$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= 2 + 1/3- 1 - 1/3= 2 – 1 + 1/3- 1/3= 1 + 0 = 1$$
    
 4. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy odejmowanie.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/2= {2•3+1}/3-{1•2+1}/2=7/3-3/2={7•2}/{3•2}-{3•3}/{2•3}={14}/6-9/6=5/6$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/2- 1 1/3= 2 + 1/2- 1 - 1/3= 2 - 1 + 1/2-1/3= 1 +{1•3}/{2•3}-{1•2}/{3•2}= 1 + 3/6- 2/6= 1 + 1/6= 1 1/6$$
 
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie