Łączna masa produktów obu reakcji (I i II)... 4.78 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Łączna masa produktów obu reakcji (I i II)...

Zadanie 139
 Zadanie

Reakcje przebiegają zgodnie z równaniami:

`I:\ 2H_2+O_2\ ->\ 2H_2O `

`II:\ H_2+Cl_2\ ->\ 2HCl `

Stosunek liczby atomów tworzących produkty wynosi:

`n_H\ :\ n_(Cl)\ :\ n_O\ =\ 8\ :\ 2\ :\ 3 `

Oznacza to, że wśród produktów mamy 3 mole wody (ponieważ są trzy atomy tlenu) oraz 2 mole kwasu chlorowodorowego (ponieważ są dwa atomy chloru). Na tej podstawie możemy obliczyć jaką masę będzie miała mieszanina złożona właśnie z 3 moli wody i 2 moli kwasu.

`M_(H_2O)=18g/(mol) `

`M_(HCl)=36,5g/(mol) `

`m_"mieszaniny"=3mol*18g/(mol)+2mol*36,5g/(mol)=127g `

Wiemy, że w tej mieszaninie o masie 127g znajduje się 54g wody. Dysponujemy mieszaniną 100g, więc obliczy ile gramów wody się w niej znajduje:

`127g\ "mieszaniny"\ -\ 54g\ H_2O `

`100g\ "mieszaniny"\ -\ x `

`x=(100g*54g)/(127g)=42,5g\ H_2O `

W 100g mieszaninie znajduje się 42,5g wody. Obliczy objętość tlenu potrzebną do uzyskania takiej ilości wody. Z równania reakcji możemy odczytać, że potrzeba 1 mol tlenu, czyli 22,4dm3 (w warunkach normalnych) aby otrzymać 2 mole, czyli 36g wody.

`22,4\ dm^3\ O_2\ \ -\ \ 36g\ H_2O `

`\ x\ \ \ \ \ \ \ O_2\ \ -\ \ 42,5g\ H_2O `

`x=(42,5g*22,4dm^3)/(36g)=26,4dm^3 `

Odpowiedź: Użyty w tej reakcji tlen zająłby objętość 26,4 dm3

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

803

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Zobacz także
Udostępnij zadanie