Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Łączna masa produktów obu reakcji (I i II)... 4.78 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Łączna masa produktów obu reakcji (I i II)...

Zadanie 139
 Zadanie

Reakcje przebiegają zgodnie z równaniami:

`I:\ 2H_2+O_2\ ->\ 2H_2O `

`II:\ H_2+Cl_2\ ->\ 2HCl `

Stosunek liczby atomów tworzących produkty wynosi:

`n_H\ :\ n_(Cl)\ :\ n_O\ =\ 8\ :\ 2\ :\ 3 `

Oznacza to, że wśród produktów mamy 3 mole wody (ponieważ są trzy atomy tlenu) oraz 2 mole kwasu chlorowodorowego (ponieważ są dwa atomy chloru). Na tej podstawie możemy obliczyć jaką masę będzie miała mieszanina złożona właśnie z 3 moli wody i 2 moli kwasu.

`M_(H_2O)=18g/(mol) `

`M_(HCl)=36,5g/(mol) `

`m_"mieszaniny"=3mol*18g/(mol)+2mol*36,5g/(mol)=127g `

Wiemy, że w tej mieszaninie o masie 127g znajduje się 54g wody. Dysponujemy mieszaniną 100g, więc obliczy ile gramów wody się w niej znajduje:

`127g\ "mieszaniny"\ -\ 54g\ H_2O `

`100g\ "mieszaniny"\ -\ x `

`x=(100g*54g)/(127g)=42,5g\ H_2O `

W 100g mieszaninie znajduje się 42,5g wody. Obliczy objętość tlenu potrzebną do uzyskania takiej ilości wody. Z równania reakcji możemy odczytać, że potrzeba 1 mol tlenu, czyli 22,4dm3 (w warunkach normalnych) aby otrzymać 2 mole, czyli 36g wody.

`22,4\ dm^3\ O_2\ \ -\ \ 36g\ H_2O `

`\ x\ \ \ \ \ \ \ O_2\ \ -\ \ 42,5g\ H_2O `

`x=(42,5g*22,4dm^3)/(36g)=26,4dm^3 `

Odpowiedź: Użyty w tej reakcji tlen zająłby objętość 26,4 dm3