Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Pewien roztwór kwasu siarkowego(VI) zawierał 9,8g... 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Pewien roztwór kwasu siarkowego(VI) zawierał 9,8g...

Zadanie 135
 Zadanie

Zadanie 136
 Zadanie

Uwaga! W treści zadania jest błąd - stosunek wody do kwasu siarkowego(VI) wynoszący 4:1 to stosunek molowy a nie masowy!

Dysponujemy 9,8g H2SO4. Obliczmy jaka to ilość moli tej substancji:

`n=m/M=(9,8g)/(98g/(mol))=0,1mol `

Dysponujemy więc 0,1mol kwasu siarkowego(VI) oraz 0,4mol wody (wynika to ze stosunku molowego wody do kwasu 4:1, co oznacza, że wody jest 4 razy więcej niż kwasu). 

Do roztworu wprowadzono 8g SO3, co stanowi:

`n=(8g)/(80g/(mol))=0,1mol `

Zgodnie z równaniem reakcji:

`SO_3+H_2O\ ->\ H_2SO_4 `

1 mol tlenku siarki(VI) reaguje z 1 molem wody dając 1 mol kwasu siarkowego(VI). W naszym przypadku 0,1mol tlenku siarki(VI) przereaguje z 0,1molem wody dając 0,1mol kwasu siarkowego(VI). Po reakcji otrzymamy więc:

0,1mol H2SO4 sprzed reakcji i 0,1mol H2SO4 z reakcji tlenku z wodą, czyli łącznie 0,2mol H2SO4

0,4mol H2O sprzed reakcji oddało 0,1mol wody do reakcji, pozostało więc 0,3mol H2O

Stosunek molowy wody do kwasu siarkowego(VI) po reakcji wynosi więc:

`n_(H_2O)/n_(H_2SO_4)=(0,3)/(0,2)=3/2 `

Odpowiedź: Stosunek molowy wody do kwasu siarkowego(VI) po reakcji wynosi 3:2