Próbkę siarczku amonu rozdzielono na dwie... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Próbkę siarczku amonu rozdzielono na dwie...

Zadanie 122
 Zadanie

Zadanie 123
 Zadanie

Obliczamy masę siarczku amonu:

`M_((NH_4)_2S)=2*(M_N+4*M_H)+M_S=2*(14g+4*1g)+32g=2*18g+32g=68g/(mol) `

Korzystając z równań reakcji podanych w informacji do zadania:

`(NH_4)_2S+2HCl\ ->\ 2NH_4Cl+H_2Suarr `

`(NH_4)_2S+2NaOH\ ->\ Na_2S+2NH_3uarr+2H_2O `

Możemy zauważyć, że sumarycznie z dwóch moli siarczku amonu powstają trzy mole gazów (mol siarkowodoru oraz dwa mole amoniaku). Na tej podstawie, korzystając z danych z zadania, możemy wyliczyć, ile gramów siarczku amonu poddano reakcjom:

`2*68g\ (NH_4)_2S\ \ \ \ -\ \ \ 3*6,02*10^(23)\ cz.\ "gazów" `

`\ \ x\ \ (NH_4)_2S\ \ \ \ -\ \ \ 1,81*10^(22)\ \ cz.\ "gazów" `

`x=(1,81*10^(22)*2*68g)/(3*6,02*10^(23))=1,36g `

Odpowiedź: Reakcjom poddano 1,36g siarczku amonu

DYSKUSJA
user profile image
Gość

3 dni temu
Dzięki :):)
user profile image
Gość

13-11-2017
Dziękuję!
Informacje
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

5149

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie