Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań, Wydawnictwo szkolne OMEGA)

Ustal, która substancja została użyta... 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Ustal, która substancja została użyta...

Zadanie 117
 Zadanie

Zadanie 118
 Zadanie

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem:

`3BaCl_2+2Na_3PO_4\ ->\ Ba_3(PO_4)_2+6NaCl `

Do reakcji użyto 8g chlorku baru oraz 5g fosforanu(V) sodu

`#(3BaCl_2)_(8g)+#(2Na_3PO_4)_(5g)\ ->\ Ba_3(PO_4)_2+6NaCl `

Obliczmy, która z substancji została użyta w nadmiarze:

`M_(BaCl_2)=208g/(mol) `

`M_(Na_3PO_4)=164g/(mol) `

Zgodnie z równaniem reakcji, potrzeba 3 moli BaCl2 oraz 2 mole Na3PO4. Korzystając z tej informacji obliczamy zatem ile gramów fosforanu(V) sodu powinno przereagować z 8g chlorku baru

`3*M_(BaCl_2)\ -\ 2*M_(Na_3PO_4) `

`8g\ BaCl_2\ \ \ -\ x `

`x=(8g*(2*164g))/(3*208g)=(8g*328g)/(624g)=4,2g `

Oznacza to, że do całkowitego przereagowania 8g chlorku baru potrzebne jest użycie 4,2g fosforanu(V) sodu. My dysponujemy 5g tego odczynnika, więc został on użyty w nadmiarze. Nadmiar ten wynosi:

`5g*4,2g=0,8g `

Odpowiedź: W nadmiarze użyto fosforanu(V) sodu. Masa nadmiaru wynosi 0,8g

DYSKUSJA
user profile image
Eliza

23 grudnia 2017
Dziękuję!!!!
user profile image
Anna

11 listopada 2017
Dzieki za pomoc :):)
Informacje
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

10281

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie