Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Ustal, która substancja została użyta... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Ustal, która substancja została użyta...

Zadanie 117
 Zadanie

Zadanie 118
 Zadanie

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem:

`3BaCl_2+2Na_3PO_4\ ->\ Ba_3(PO_4)_2+6NaCl `

Do reakcji użyto 8g chlorku baru oraz 5g fosforanu(V) sodu

`#(3BaCl_2)_(8g)+#(2Na_3PO_4)_(5g)\ ->\ Ba_3(PO_4)_2+6NaCl `

Obliczmy, która z substancji została użyta w nadmiarze:

`M_(BaCl_2)=208g/(mol) `

`M_(Na_3PO_4)=164g/(mol) `

Zgodnie z równaniem reakcji, potrzeba 3 moli BaCl2 oraz 2 mole Na3PO4. Korzystając z tej informacji obliczamy zatem ile gramów fosforanu(V) sodu powinno przereagować z 8g chlorku baru

`3*M_(BaCl_2)\ -\ 2*M_(Na_3PO_4) `

`8g\ BaCl_2\ \ \ -\ x `

`x=(8g*(2*164g))/(3*208g)=(8g*328g)/(624g)=4,2g `

Oznacza to, że do całkowitego przereagowania 8g chlorku baru potrzebne jest użycie 4,2g fosforanu(V) sodu. My dysponujemy 5g tego odczynnika, więc został on użyty w nadmiarze. Nadmiar ten wynosi:

`5g*4,2g=0,8g `

Odpowiedź: W nadmiarze użyto fosforanu(V) sodu. Masa nadmiaru wynosi 0,8g