Minerałom często przypisuje się wzory... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Minerałom często przypisuje się wzory...

Zadanie 107
 Zadanie

Zadanie 108
 Zadanie

Wiemy, że w albicie występują:

Na - jednowartościowy

Al - trójwartościowy

Si - czterowartościowy

O - dwuwartościowy

Ich zawartość procentowa w minerale wynosi:

`%Na=8,8% `

`%Al=10,3% `

`%Si=32,1% `

`%O=48,8% `

Przyjmując, że dysponujemy 100g minerału, masy poszczególnych pierwiastków będą wynosić odpowiednio:

`m_(Na)=8,8g `

`m_(Al)=10,3g `

`m_(Si)=32,1g `

`m_O=48,8g `

Znając masy molowe tych pierwiastków oraz ich zawartość w minerale, wyznaczymy ich liczby moli oraz stosunek molowy:

`n=m/M `

`n_(Na)=(8,8g)/(23g/(mol))=0,38mol `

`n_(Al)=(10,3g)/(27g/(mol))=0,38mol `

`n_(Si)=(32,1g)/(28g/(mol))=1,15mol `

`n_O=(48,8g)/(16g/(mol))=3,05mol `

Zapisujemy stosunek molowy:

`Na\ \ :\ Al\ \ \ :\ Si\ \ \ :\ O `

`0,38\ :\ 0,38\ :\ 1,15\ :\ 3,05 `

Dzielimy przez najmniejszą z liczb

`1\ :\ 1\ :\ 3\ :\ 8 `

Wiemy, że atom sodu jest jednowartościowy i w tlenku sodu muszą znajdować się dwa atomy sodu (a ze stosunku molowego wynika, że dysponujemy tylko jednym), mnożmy ustalony stosunek molowy przez 2

`Na\ :\ Al\ :\ Si\ :\ O `

`\ \ 2\ \ :\ 2\ \ :\ 6\ \ :\ 16 `

Znając już te wartości, możemy ustalić wzory tlenków tworzących minerał:

`Na_2O*Al_2O_3*6SiO_2`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-11-02
Dzięki za pomoc :)
Informacje
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

4985

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków zwykłych
 1. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach – odejmujemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$5/6-2/6= 3/6= {3÷3}/{6÷3}=1/2$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku odejmowania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości.
  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę.

 2. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy odejmowanie.

  Przykład:

  • $$3/{10}- 1/5=3/{10}- {1•2}/{5•2}=3/{10}- 2/{10}=1/{10}$$
    
 3. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= {2•3+1}/3-{1•3+1}/3=7/3-4/3=3/3=1$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= 2 + 1/3- 1 - 1/3= 2 – 1 + 1/3- 1/3= 1 + 0 = 1$$
    
 4. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy odejmowanie.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/2= {2•3+1}/3-{1•2+1}/2=7/3-3/2={7•2}/{3•2}-{3•3}/{2•3}={14}/6-9/6=5/6$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/2- 1 1/3= 2 + 1/2- 1 - 1/3= 2 - 1 + 1/2-1/3= 1 +{1•3}/{2•3}-{1•2}/{3•2}= 1 + 3/6- 2/6= 1 + 1/6= 1 1/6$$
 
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie