W mieszaninie znajdują się trzy węglowodory... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

W mieszaninie znajdują się trzy węglowodory...

Zadanie 105
 Zadanie

Zadanie 106
 Zadanie

Dysponujemy mieszaniną CH4, C2H4 oraz C2H2, w której stosunek molowy wszystkich składników wynosi:

`n(CH_4)\ :\ n(C_2H_4)\ :\ n(C_2H_2)\ =\ 1\ :\ 2\ :\ 3 `

Zakładamy więc, że mamy mieszaninę złożoną z 1 mola CH4, 2 moli C2H4 oraz 3 moli C2H2. W mieszaninie tej znajduje się łącznie 11 atomów węgla. Ich sumaryczna masa wynosi:

`m_C=11*12g=132g `

Masa całej mieszaniny (po uwzględnieniu wcześniejszych założeń) wynosi:

`m_"miesz."=1mol*M_(CH_4)+2mol*M_(C_2H_4)+3mol*M_(C_2H_2) `

`m_"miesz."=1mol*16g/(mol)+2mol*28g/(mol)+3mol*26g/(mol)=150g `

Dzięki temu wiemy więc, że w 150g mieszaniny znajduje się 132g węgla. W mieszaninie z treści zadania znajduje się 13,2g węgla. Obliczmy zatem (korzystając z proporcji) jaka jest masa całej mieszaniny:

`150g\ "mieszaniny"\ -\ 132g\ C `

`\ \ x\ \ "mieszaniny"\ -\ 13,2g\ C `

`x=(13,2g\ C*150g\ "mieszaniny")/(132g\ C)=15g\ "mieszaniny" `

Odpowiedź: Przygotowana mieszanina ma masę 15 g

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

2565

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie