Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

W mieszaninie znajdują się trzy węglowodory... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

W mieszaninie znajdują się trzy węglowodory...

Zadanie 105
 Zadanie

Zadanie 106
 Zadanie

Dysponujemy mieszaniną CH4, C2H4 oraz C2H2, w której stosunek molowy wszystkich składników wynosi:

`n(CH_4)\ :\ n(C_2H_4)\ :\ n(C_2H_2)\ =\ 1\ :\ 2\ :\ 3 `

Zakładamy więc, że mamy mieszaninę złożoną z 1 mola CH4, 2 moli C2H4 oraz 3 moli C2H2. W mieszaninie tej znajduje się łącznie 11 atomów węgla. Ich sumaryczna masa wynosi:

`m_C=11*12g=132g `

Masa całej mieszaniny (po uwzględnieniu wcześniejszych założeń) wynosi:

`m_"miesz."=1mol*M_(CH_4)+2mol*M_(C_2H_4)+3mol*M_(C_2H_2) `

`m_"miesz."=1mol*16g/(mol)+2mol*28g/(mol)+3mol*26g/(mol)=150g `

Dzięki temu wiemy więc, że w 150g mieszaniny znajduje się 132g węgla. W mieszaninie z treści zadania znajduje się 13,2g węgla. Obliczmy zatem (korzystając z proporcji) jaka jest masa całej mieszaniny:

`150g\ "mieszaniny"\ -\ 132g\ C `

`\ \ x\ \ "mieszaniny"\ -\ 13,2g\ C `

`x=(13,2g\ C*150g\ "mieszaniny")/(132g\ C)=15g\ "mieszaniny" `

Odpowiedź: Przygotowana mieszanina ma masę 15 g