Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Klofibrat to lek zmniejszający stężenie... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Klofibrat to lek zmniejszający stężenie...

Zadanie 102
 Zadanie

Obliczamy masę klofibratu:

`M=Y+X+12*M_C+15*M_H+2*M_O=Y+X+12*12g+15*1g+2*16g=191g+X+Y `

Wiemy, że:

`X+Y=21,2% `

Więc:

`191g=78,8% `

Zapisujemy zależność:

`191g\ -\ 78,8% `

`\ x\ \ -\ 21,2% `

`x=(21,2%*191g)/(78,8%)=51,4g `

Wiemy więc, że pierwiastki ukryte pod symbolami X oraz Y mają łączną masę 51,4g

Na podstawie analizy wzoru możemy stwierdzić, że pierwiastek X jest dwuwartościowy a Y - jednowartościowy. Pierwiastkiem X może być tlen o masie 15,9g, wtedy pierwiastek Y miałby masę równą: 51,4g-15,9g=35,5g co oznaczałoby, iż pierwiastkiem tym jest chlor

Odpowiedź: Pierwiastkiem X jest tlen (O) a pierwiastkiem Y chlor (Cl)