Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Masa 1 mola hydratu... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Z danych podanych w treści zadania możemy zapisać równość:

`M_(CoX_2*6H_2O)=1,83*M_(CoX_2) `

Wyznaczamy masy hydratu i związku bezwodnego:

`M_(CoX_2*6H_2O)=59g+2*M_X+6*18g=167g+2*M_X `

`M_(CoX_2)=59g+2*M_X `

Podstawiamy wyznaczone masy do powyższej równości:

`167g+2*M_X=1,83*(59g+2*M_X) `

`167g+2*M_X=107,97g+3,66*M_X `

`1,66*M_X=59,03g `

`m_X=35,5g `

Odszukujemy wyznaczoną masę w układzie okresowym - jest to chlor

Odpowiedź: Pierwiastkiem ukrytym pod symbolem X jest chlor o masie molowej 35,5g/mol