Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Gęstość mieszaniny A (w warunkach normalnych)... 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Gęstość mieszaniny A (w warunkach normalnych)...

Zadanie 92
 Zadanie

Zadanie 93
 Zadanie

Dysponujemy 1dm3 mieszaniny. Wiemy, że masy molowe węglowodorów wynoszą odpowiednio:

`M_(CH_4)=16g/(mol) `

`M_(C_2H_6)=30g/(mol) `

Obliczmy zatem jaką masę mają te węglowodory w objętości 1dm3

1 mol gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4dm3

`CH_4 `

`16g\ -\ 22,4dm^3 `

`x\ \ \ -\ 1dm^3 `

`x=(1dm^3*16g)/(22,4dm^3)=0,714g `

`C_2H_6 `

`30g\ -\ 22,4dm^3 `

`x\ \ \ -\ 1dm^3 `

`x=(1dm^3*30g)/(22,4dm^3)=1,339g `

Obliczmy w jakim stosunku muszą być ze sobą zmieszane te dwa węglowodory, aby 1 dm3 ich mieszaniny miał masę 1,09g

`(x*0,714g+y*1,339g)/(100)=1,09g `

`y=100-x `

`(x*0,714g+(100-x)*1,339g)/(100)=1,09g `

`(x*0,714+(100-x)*1,339)=109 `

`0,714x+133,9-1,339x=109 `

`-0,625x=-24,9 `

`x~~40 `

`y=100-40=60 `

Odpowiedź: Skład mieszaniny to: 40% metanu oraz 60% etanu