Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Ustal, na podstawie odpowiednich obliczeń... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Ustal, na podstawie odpowiednich obliczeń...

Zadanie 84
 Zadanie

Zadanie 85
 Zadanie

 

Aby ustalić w jakim stosunku molowym należy zmieszać związki A i B aby otrzymać związek o masie 59,2 g zawierający 1 mol cząsteczek korzystamy z zależności:

 

`(X*m_A+Y*m_B)/(1mol)=59,2g `

 

`(X*m_A+(1-X)*m_B)/(1mol)=59,2g `

Podstawiając masy związków A i B

 

`(X*59g/(mol)+(1-X)*60g/(mol))/(1mol)=59,2g `

 

`59g*X+60g-60g*X=59,2g `

 

`59g*X-60g*X=59,2g-60g `

 

`-1g*X=-0,8g `

`X=0,8 `

`Y=1-X=1-0,8=0,2 `

`X/Y=(0,8)/(0,2)=4/1 `

Odpowiedź: Związki A i B musimy zmieszać w stosunku molowym 4:1 (odpowiednio A i B)