Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Dwa składniki opisanej mieszaniny... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dwa składniki opisanej mieszaniny...

Zadanie 82
 Zadanie

Zadanie 83
 Zadanie

Cząsteczki, które zawierają w swojej strukturze tlen to CO2 i NO2

Obliczmy ilość atomów znajdującą się w 0,2 mola CO2. Wiemy, że 1 mol zawiera w sobie 6,02.1023 atomów. My mamy 0,2 mola cząsteczek CO2, w których znajdują się 2 atomy tlenu. Tak więc:

`1\ mol\ CO_2\ -\ 2*6,02*10^(23)\ at\ O `

`0,2\ mol\ CO_2\ -\ x `

`x=(0,2mol*2*60,2*10^(23)at)/(1mol)=2,408*10^(23)\ at\ O `

Obliczamy ilość atomów tlenu zawartych w NO2. Mamy do czynienia z 1,51.1023 cząsteczek NO2, w których znajdują się łącznie 3 atomy, z których dwa atomy to atomy tlenu. Tak więc:

`6,02*10^(23)\ cz\ NO_2\ -\ 2*6,02*10^(23)\ at\ O `

`1,51*10^(23)\ cz\ NO_2\ -\ x `

`x=(1,51*10^(23)*2*6,02*10^(23))/(6,02*10^(23))=3,02*10^(23)\ at\ O `

Łączna ilość atomów tlenu w tej mieszaninie to:

`2,408*10^(23)+3,02*10^(23)=5,428*10^(23) `

Odpowiedź: W tej mieszaninie znajduje się 5,428.1023 atomów tlenu