Niech Rx, Ry oznaczają promienie atomowe... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

 

`R_X\ <\ R_Y `

Promień atomowy rośnie w lewo układu okresowego

 

`R_X\ <\ R_(X^(2-)) `

Promień anionu jest zawsze większy od promienia atomu tego samego pierwiastka

 

`R_Y\ >\ R_(Y^+) `

Promień atomu jest większy niż promień kationu tego pierwiastka

 

`R_(X^(2-))\ >\ R_(Y^+)`

Promień anionu jest większy niż promień kationu o tej samej liczbie elektronów

 

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

4752

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie