Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Wodorotlenek magnezu jest substancją... 4.0 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Wodorotlenek magnezu jest substancją...

Zadanie 366
 Zadanie

Zadanie 367
 Zadanie

Wiemy, że stężenie jonów OH- w roztworze wynosi 2,51.10-4 mol.dm-3. Z równania reakcji

`Mg(OH)_2\ harr\ Mg^(2+)\ +2OH^- `

wynika, że stężenie to odnosi się do zawartości 2 moli jonów OH- w roztworze. Obliczmy więc stężenie jonów Mg2+ w tym roztworze (wiemy, że jest ich 1 mol)

`n_(Mg^2+)=(2,51*10^(-4))/2=1,255*10^(-4) `

Stężenia jonów w roztworze wynoszą więc:

`[OH^-]=2,51*10^(-4)(mol)/(dm^3) `

`[Mg^2+]=1,255*10^(-4)(mol)/(dm^3) `

Obliczmy iloczyn rozpuszczalności:

`I_R(T)=[Mg^2+]*[OH^-]^2 `

`I_R(T)=1,255*10^(-4)*(2,51*10^(-4))^2=7,9*10^(-12) `

Odpowiedź: Iloczyn rozpuszczalności wodorotlenku magnezu wynosi 7,9.10-12