Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Ustal, na podstawie odpowiednich obliczeń... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Ustal, na podstawie odpowiednich obliczeń...

Zadanie 356
 Zadanie
Zadanie 357
 Zadanie

Zadanie 358
 Zadanie

Na początku mieliśmy 200cm3 (0,2dm3) 0,010-molowego roztworu NaOH, do którego dodano 200cm3 (0,2dm3) 0,05-molowego NaOH. Obliczmy liczby moli NaOH w obu roztworach:

Roztwór I:

`n=Cm*V `

`n=0,01(mol)/(dm^3)*0,2dm^3=0,002mol `

Roztwór II:

`n=Cm*V `

`n=0,05(mol)/(dm^3)*0,2dm^3=0,01mol `

Łączna liczba moli NaOH w roztworze:

`n=0,01mol+0,002mol=0,012mol `

Łączna objęość roztworu:

`V=200cm^3+200cm^3=400cm^3=0,4dm^3 `

Obliczmy stężenie NaOH w roztworze:

`Cm=n/V `

`Cm=(0,012mol)/(0,4dm^3)=0,03(mol)/(dm^3) `

Wiemy, że NaOH dysocjuje w 100% więc stężenie jonów OH- równe jest stężeniu NaOH. Obliczamy pOH roztworu NaOH:

`pOH=-log(0,03)=1,5 `

`pH=14-pOH=14-1,5=12,5 `

Odpowiedź: pH tego roztworu wynosi 12,5