Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Załóżmy, że w trakcie miareczkowania... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Załóżmy, że w trakcie miareczkowania...

Zadanie 349
 Zadanie

Roztwór o pH=7 miał objęstość 20cm3 czylo 0,02dm3. Panowała w nim równowaga pomiędzy stężeniem jonów H+ oraz OH-. Dodano do niego jedną kroplę KOH o objętości 0,04cm3 i stężeniu 0,1mol.dm-3. Obliczmy liczbę moli KOH zawartą w tej kropli:

`0,04cm^3=0,00004dm^3 `

`n=Cm*V=0,1(mol)/(dm^3)*0,00004dm^3=0,000004mol `

W kropli znajdowało się 0,000004 mol KOH czyli tyle samo jonów OH-. Obliczmy więc stężenie jonów OH- w roztworze. Objętość roztworu wynosi teraz:

`20cm^3+0,04cm^3=20,04cm^3=0,02004dm^3 `

`C_(OH^-)=(0,000004mol)/(0,02004dm^3)=1,99*10^-4 `

Obliczmy pOH tego roztworu

`pOH=-log(1,99*10^-4) `

`pOH=3,7 `

Obliczamy pH roztworu po dodaniu kropli KOH

`pH=14-pOH=14-3,7=10,3 `

pH roztworu po dodaniu kropli KOH wyniosło 10,3 a więc fenoloftaleina się zabarwi