Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Korzystając z odpowiednio wybranych danych... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Korzystając z odpowiednio wybranych danych...

Zadanie 342
 Zadanie

Zadanie 343
 Zadanie

Dane:

`C_0=1,0*10^(-1)(mol)/(dm^3) `

`alpha_1=23,30% `

Szukane:

`pH=? `

Rozwiązanie:

Aby obliczyć pH musimy znać stężenie jonów H+ w roztworze. Do tego potrzebna nam będzie znajomość stężenia cząsteczek zdysocjowanych w roztworze (ponieważ α nie wynosi 100% nie możemy powiedzieć, że stężenie jonów zdysocjowanych jest równe stężeniu wyjściowemu roztworu). 

Stężenie jonów zdysocjowanych obliczmy korzystając z wzrou:

`alpha=(C_z)/(C_0) `

`C_z=alpha*C_0 `

`C_z=0,233*0,1(mol)/(dm^3)=0,0233(mol)/(dm^3) `

Stężenie jonów zdysocjowanych w tym roztworze wynosi 0,0233mol/dm3. Biorąc pod uwagę, że jest to stężenie jonów pochodzących z pierwszego stopnia dysocjacji możemy powiedzieć, że stężenie to równe jest stężeniu jonów H+ w roztworze. Obliczmy więc pH roztworu:

`pH=-log[H^+] `

`pH=-log(0,0233) `

`pH=1,6 `

Odpowiedź: pH tego roztworu wynosi 1,6