Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

W pewnym momencie przebiegu hydrolizy... 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

W pewnym momencie przebiegu hydrolizy...

Zadanie 336
 Zadanie

Zadanie 337
 Zadanie

Roztwór ma masę 250g a zawartość trisacharydu wynosi w nim 25,2%. Obliczmy początkową masę tego trisacharydu:

`0,252*250g=63g `

Na początku w roztworze znajdowało się 63g trisacharydu.

Skoro w pewnym momencie reakcji łączna masa cukrów wynosiła 66,6g (a na początku było 63g, to przereagowało 3,6g wody (bo masa wzrosła o 3,6g). 

Z równania reakcji widać, że gdy reakcji ulega 1 mol trisacharydu X, to reaguje z nim 2 mole H2O i powstają 3 mole glukozy. Oznacza to, że gdy reakcji ulega 504g trisacharydu to w reakcji bierze udział 36g wody. Obliczmy ile gram trisacharydu ulega reakcji, gdy zużyto 3,6g wody:

`504g\ "trisacharydu"\ \ -\ \ 36g\ H_2O `

`\ \ x\ \ "trisacharydu"\ \ -\ \ 3,6g\ H_2O `

`x=(3,5g*504g)/(36g)=50,4g `

Reakcji uległo 50,4g trisacharydu z 63g początkowych. Obliczmy wydajność reakcji:

`W=(50,4g)/(63g)*100%=80% `

Odpowiedź: Wydajność tej reakcji wynosi 80%