Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Oblicz stężenie molowe... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz stężenie molowe...

Zadanie 276
 Zadanie

Zadanie 277
 Zadanie

Dysponujemy 100cm3 czyli 0,1dm3 roztworu, w którym młączna liczba jonów wynosi 0,24mola. Wiemy, że w 1 molu K2SO4 znajdują się łącznie 3 mole jonów (2 mole K+ i 1 mol SO42-). Obliczmy zatem ile moli substancji posiada 0,24 mol jonów:

`1mol\ K_2SO_4\ \ -\ \ 3mol\ "jonów" `

`\ x\ \ \ K_2SO_4\ \ -\ \ 0,24mol\ "jonów" `

`x=(0,24mol*1mol)/(3mol)=0,08mol\ K_2SO_4 `

W roztworze znajduje się 0,08 mol K2SO4. Obliczmy stężenie molowe roztworu:

`Cm=n/V `

`Cm=(0,08mol)/(0,1dm^3)=0,8(mol)/(dm^3) `

Odpowiedź: Stężenie molowe roztworu C wynosi 0,8mol/dm3