Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2015

Uzupełnij podany poniżej opis... 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

W tym doświadczeniu należy otrzymać 0,1-molowy roztwór NaOH w objętości 250cm3

Obliczmy zatem, ile moli NaOH będzie nam potrzebne do otrzymania tego roztworu:

`Cm=n/V\ \ ->\ \ n=Cm*V `

`n=0,1(mol)/(dm^3)*0,25dm^3=0,025mol `

Oznacza to, że potrzebujemy 0,025mol NaOH. Obliczmy jaka to masa:

`M_(NaOH)=40g/(mol) `

`m=n*M `

`m=0,025mol*40g/(mol)=1g `

Potrzebujemy więc 1g stałego NaOH.

Uzuepłnijmy więc opis doświadczenia:

W celu przygotowania roztworu III na wadze laboratoryjnej odważono 1g stałego wodorotlenku sodu. Wodorotlenek przeniesiono ilościowo do naczynia oznaczonego literą C i rozpuszczono w niewielkiej ilości (około 50 cm3) wody destylowanej. Uzyskany roztwór przelano do naczynia oznaczonego literą A.

Opis dalszego ciągu doświadczenia:

Następnie objętość naczynia A uzupełniono wodą destylowaną "do kreski", czyli do objętości kolby równej 250cm3. Kolbę zatkano korkiem a jej zawartość wymieszano.