Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Do 100 g nasyconego roztworu... 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Do 100 g nasyconego roztworu...

Zadanie 264
 Zadanie

Zadanie 265
 Zadanie

Posiadamy 100g nasyconego roztworu azotanu(V) srebra o temperaturze 53oC. Z wykresu odczytujemy rozpuszczalność tej soli w wymienionej temperaturze:

`R(53^oC)=(400g)/(100g_(H_2O)) `

Wiemy, że w 100g wody rozpuści się 400g soli dając roztwór o masie 500g. Obliczmy zatem ile soli znajduje się w 100g tego roztworu:

`400g\ "soli"\ \ -\ \ 500g\ "roztworu" `

`\ \ x\ \ "soli"\ \ -\ \ 100g\ "roztworu" `

`x=(100g*400g)/(500g)=80g `

W 100g posiadanego przez nas roztworu znajduje się 80g soli i 20g wody. Do roztworu dosypano pewną ilość soli, która po podgrzaniu roztworu do temperatury 90oC uległa całkowitemu rozpuszczeniu. Z wykresu odczytujemy rozpuszczalność tej soli w temperaturze 90oC

`R(90^oC)=(650g)/(100g_(H_2O)) `

Wiemy, że w 100g wody rozpuści się (w tej temperaturze) 650g soli. Obliczmy, ile soli rozpuściło się w 20g wody w tej temperaturze

`650g\ "soli"\ \ -\ \ 100g\ H_2O `

`\ \ \ x\ "soli"\ \ -\ \ 20g\ H_2O `

`x=(20g*650g)/(100g)=130g `

W temperaturze 90oC w 20g wody rozpuściło się 130g soli. Na początku w roztworze znajdowało się 80g soli, a więc dosypano:

`130g-80g=50g `

Odpowiedź: Do roztworu wprowadzono dodatkowe 50g soli