Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Do probówek z wodą, kwasem solnym... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Przeprowadzono następujące doświadczenie:

Gdzie pod symbolami X, Y, Z, M oraz N kryją się pierwiastki: Al, Sn, Zn, Cu oraz K (kolejność losowa). Reakcje zaszły w probówkach z HCl oraz rozcieńczonym HNO3. W pozostałych probówkach nie zaobserwowano objawów zachodzących reakcji. Korzystając z tego opisu możemy stwierdzić, że do probówki z rozcieńczonym HNO3 wprowadzono miedź (Cu), ponieważ tylko ten pierwiastek będzie reagował z rozcieńczonym kwasem azotowym(V). Do probówki z roztworem azotanu(V) kadmu dodano pierwiastek o potencjale standardowym wyższym od potencjału kadmu - ponieważ metal ten nie został wyparty ze swojego roztworu. Korzystając z szeregu napięciowego metali możemy stwierdzić, że spośród dostępnych pierwiastków, do roztworu azotanu(V) kadmu dodano cyny (Sn). Do probówki z roztworem HCl dodano pierwiastek, który zareagował z kwasem a objawy reakcji można było zaobserwować. Pierwiastkiem tym mógł być cynk (Zn), który reagował z HCl z wydzieleniem wodoru. Do probówki z wodą dodano glinu (Al), ponieważ jest to pierwiasek amfoteryczny i nie reaguje z wodą. A do probówki z MnCl2 dodano potas (K).

 

kwas solny

roztwór kwasu azotowego(V)

woda

roztwór azotanu(V) kadmu

Roztwór chlorku manganu

Symbol metalu

Zn

Cu

Al

Sn

K