Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Ustal współczynniki stechiometryczne... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

 Mamy równanie:

`...Fe^(2+)+...NO_3^-\ +...H^+\ ->\ ...Fe^(3+)+...NO+...H_2O `

Zapisujemy schemat procesów utleniania i redukcji 

`#(Fe)^(II)\ \ ->\ #(Fe)^(3+)+1e^- \ \ \ -"utlenianie"\ \ \ *3`

`#(N)^(V)+3e^-\ ->\ #(N)^(II)\ \ \ -"redukcja"\ \ \ \ \ \ \ \ *1`

Ustalony na tej podstawie tzw. mnożnik stanowi o liczbie atomów każdego rodzaju w równaniu reakcji. Na tej podstawie ustalamy pozostałe współczynniki:

`3Fe^(2+)+NO_3^-\ +4H^+\ ->\ 3Fe^(3+)+NO+2H_2O`