Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Oblicz masę dwutlenku węgla emitowanego... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz masę dwutlenku węgla emitowanego...

Zadanie 208
 Zadanie

Zadanie 209
 Zadanie

Zapisujemy równanie reakcji zachodzącego procesu:

`CH_4+2O_2\ ->\ CO_2+2H_2O\ \ \ DeltaH^o=-890kJ*mol^(-1) `

Z równania reakcji wynika, że ze spalenia 1 mola CH4, czyli 16g, otrzymujemy 890 kJ energii (czyli 0,890 MJ). Obliczmy ile gramów metanu należy spalić, aby otrzymać 1 MJ energii:

`16g\ CH_4\ \ -\ \ 0,890 MJ `

`\ x\ \ CH_4\ \ -\ \ 1\ MJ `

`x=(1\ MJ*16g)/(0,890\ MJ)=17,97g `

Aby otrzymać 1 MJ energii należy spalić około 17,97 g metanu.

Z równania reakcji wynika, iż ze spalenia 1 mola metanu (16g) otrzymujemy 1 mol tlenku węgla(IV) (44g). Obliczmy ile gramów tlenku węgla(IV) można otrzymać w wyniku spalenia 17,97g metanu:

`16g\ CH_4\ \ -\ \ 44g\ CO_2 `

`17,97g\ CH_4\ \ -\ \ x\ CO_2 `

`x=(17,97g*44g)/(16g)=49,4g `

Odpowiedź: Do atmosfery zostanie wyemitowanych 49,4g tlenku węgla(IV)