Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Do zbiornika wprowadzono 2,70 mola... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Do zbiornika wprowadzono 2,70 mola...

Zadanie 196
 Zadanie

Zadanie 197
 Zadanie

Zapisujemy równanie reakcji:

`#(SO_2)_(2,7mol)+#(NO_2)_xharr#(SO_3)_(0,9mol)+NO `

W wyniku przeprowadzonej reakcji powstało 0,9 mol SO3 a więc i 0,9mol NO (zgodnie ze stechiometrią reakcji). Oznacza to również, że ubyło 0,9 mol SO2 oraz 0,9 mol NO2

Zapisujemy dane w tabeli:

 

 

Przed reakcją

W trakcie

Stan równowagi

SO2

2,7 mol

2,7 mol-0,9 mol

1,8 mol

NO2

x

x-0,9 mol

0,45 mol

SO3

0

+0,9 mol

0,9 mol

NO

0

+0,9 mol

0,9 mol

 

Zapisujemy wyrażenie na stałą równowagi reakcji:

`K=([NO]*[SO_3])/([SO_2]*[NO_2]) `

`K=1 `

Podstawiamy dane liczbowe i wyznaczamy wartość X (czyli liczbę moli NO2 przed reakcją)

`1=(0,9*0,9)/(1,8*(x-0,9)) `

`1=(0,81)/(1,8x-1,62) `

`1,8x-1,62=0,81 `

`1,8x=2,43 `

`x=1,35 `

Odpowiedź: W układzie przed reakcją znajdowało się 1,35 mol NO2