Autorzy: Jan Kulawik,Teresa Kulawik, Marta Litwin

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Wyjaśnij na czym polega reakcja zobojetniania 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Wyjaśnij na czym polega reakcja zobojetniania

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4*
 Zadanie

Reakcja zobojętniania to reakcja chemiczna między kwasem, a zasadą, która prowadzi do zmiany pH środowiska reakcji w kierunku bardziej obojętnego odczynu. W jej wyniku powstaje sól i często, choć nie zawsze, woda. W innym sensie zobojętniania to każda reakcja, która prowadzi do zmiany pH środowiska, niekoniecznie między kwasem i zasadą, ale także między solą i kwasem lub zasadą, dwoma kwasami, dwiema zasadami, a nawet dwiema solami. 

Reakcja zobojętniania może zachodzić w różnych środowiskach i mieć w związku z tym różny przebieg. Jej przebiej zależy też od tego, czy do roztworu kwasu dodaje się zasadę, czy też na odwrót, do zasady dodaje się kwas. W tym pierwszym przypadku nastepuje spadek stężenia jonów hydroniowych, zaś w tym drugim nastepuje spadek stężenia jonów hydroksylowych. 

W przypadku dodawania stężonych lub stałych kwasów, zasad lub soli, reakcja zobojętniania jest poprzedzona reakcją dysocjacji. W niektórych reakcjach zobojętniania powstająca nowa sól pozostaje w formie zdysocjonowanej w roztworze. W innych powstaje sól, która jest wprawdzie rozpuszczalna w wodzie, ale nie ulega dysocjacji, wreszcie powstająca sól może ulegać wytrąceniu z układu. Znane są też przypadku zobojętniania, w których to powstający kwas lub zasada są słabo zdysocjowane lub ulegają częściowemu wytrąceniu lub odparowaniu z układu.

W roztworach wodnych reakcja zobojętniania zachodzi zawsze w kierunku wyrównywania się stężeń jonów hydroniowych lub wodorotlenkowych do poziomu charakterystycznego dla wody destylowanej

Upraszczając, reakcja zobojętniania polega na łączeniu się jonów wodorowych z jonami wodorotlenkami na niezdysocjowane cząsteczki np:

`NaOH+HCl->NaCl+H_2O`