Autorzy: Jan Kulawik,Teresa Kulawik, Marta Litwin

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Wyjaśnij, na czym polega proces dysocjacji jonowej 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Wyjaśnij, na czym polega proces dysocjacji jonowej

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6*
 Zadanie
7*
 Zadanie

Dysocjacji  jonowej ulegają związki o wiązaniu jonowym bądź kowalencyjnym spolaryzowanym. Zaliczamy do nich kwasy tlenowe i beztlenowe, wodorotlenki, sole. Podczas rozpuszczania w wodzie związków o wiązaniach jonowych, między dipolowymi cząsteczkami wody i jonami sieci krystalicznej, występują oddziaływania elektrostatyczne, silniejsze od oddziaływań między jonami sieci. Jony są odrywane od powierzchni kryształu i otaczane przez cząsteczki wody. W przypadku związków o wiązaniu kowalencyjnym spolaryzowanym (np.HCl) jony powstają w skutek oddziaływań polarnych cząsteczek wody na polarną (dipolową) cząsteczkę związku, Dipole wody otaczają polarną cząsteczkę związku, powodując zwiększenie jej polarności , a w rezultacie rozerwanie wiązania kowalencyjnego. Suma ładunków elektrycznych kationów i anionów, powstających na skutek dysocjacji elektrolitycznej elektrolitów jest zawsze równa zeru. Dysocjacja jest reakcją odwracalną, tzn. cząsteczki rozpadają się na jony a powstałe jony mogą się łączyć tsorząc cząsteczki.

Zasady są to związki chemiczne które podczas rozpuszczania w wodzie dysocjują całkowicie lub częściowo na aniony wodorotlenkowe `OH^-` i kationy metali.

Równanie dysocjacji niektórych zasad:

`NaOH -> Na^+ + OH^-` 

1 cząsteczka wodorotlenku sodu dysocjuje na 1 kation sodu i 1 anion wodorotlenkowy.

`KOH -> K^+ + OH^-`

1 cząsteczka wodorotlenku potasu dysocjuje na 1 kation potasu i 1 anion wodorotlenkowy.

`Ca(OH)_2 -> Ca^(2+) + 2OH^-`

1 cząsteczka wodorotlenku wapnia dysocjuje na 1 kation wapnia i 2 aniony wodorotlenkowe.