Podaj, które spośród kwasów... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

Kwasy, które w czasie dysocjacji odczepiają jeden kation wodorowy nazywamy jednoprotonowymi. Kwasy posiadające w cząsteczkach więcej niż jeden atom wodoru nazywamu: dwuprotonowymi- odczepiają dwa kationy wodorowe, trójprotonowymi- odczepiają trzy kationy wodorowe

Wieloprotonowe kwasy dysocjują stopniowo

W pierwszym etapie następuje odłączenie 1 kationu wodoru- dysocjacja pierwszego stopnia, w nastepnym etapie zachodzi odłączenie kolejnego kationu wodoru i tak do momentu, gdy wszystkie jony zdysocjują np:

I stopień dysocjacji:

`H_2SO_4stackrel(H_2O)(->)H^++HSO_4^-`

II stopień dysocjacji:

`HSO_4^(-) stackrel(H_2O)(harr) H^++SO_4^(2-`

1 anion wodorosiarczanowy(VI) dysocjuje na 1 kation wodoru i 1 anion siarczanowy(VI)

Na pierwszym stopniu dysocjacji cząsteczki dysocjują najmocniej, a na kolejnych co raz słabiej.

Dysocjacji stopniowej mogą ulegać tylko te kwasy, które w swoich cząsteczkach zawierają więcej niż jeden proton.

`H_2Sstackrel(H_2O)(harr)H^++HS^-`

`HS^-stackrel(H_2O)(harr)H^++S^(2-`

 

`H_2SO_3stackrel(H_2O)(harr)H^++HSO_3^-`

`HSO_3^-stackrel(H_2O)(harr)H^++SO_3^(2-`

 

`H_3PO_4stackrel(H_2O)(harr)H^++H_2PO_4^-`

`H_2PO_4^-stackrel(H_2O)(harr)H^++HPO_4^(2-`

`HPO_4^(2-)stackrel(H_2O)(harr)H^++PO_4^(3-`

DYSKUSJA
Informacje
Chemia Nowej Ery 2
Autorzy: Jan Kulawik,Teresa Kulawik, Marta Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Kasia

1922

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie