Do 50g 0,2-procentowego roztworu kwasu... 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

Do 50g 0,2-procentowego roztworu kwasu...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5*
 Zadanie

Dane:

`m_(r_1)=50g` 

`C_(p_1)=0,2%`

`50mg=0,05g` -masa dodatkowo wprowadzonego siarkowodoru

Szukane:

`C_(p_2)` -stężenie procentowe po wprowadzeniu dodatkowego siarkowodoru

`m_(r_2)` -masa roztworu po wprowadzeniu dodatkowego siarkowodoru

`m_(s_1)` -masa siarkowodoru przed wprowzdzeiem dodatkowej porcji

`m_(s_2)` -masa siarkowodoru po wprowadzeniu dodatkowej porcji  

Rozwiązanie:

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%->m_s=(C_p*m_r)/(100%)`  

`m_(r_2)=m_(r_1)+0,05g`  

`m_(s_2)=m_(s_1)+0,05g` 

Obliczenia:

`m_(s_1)=(0,2%*50g)/(100%)=0,1g` 

`m_(s_2)=0,1g+0,05g=0,15g` 

`m_(r_2)=50g+0,05g=50,05g` 

`C_(p_2)=(0,15g)/(50,05g)*100%=0,3%`   

` `

 

Odpowiedź:Stężenie otrzymanego roztworu wynosi 0,3%
DYSKUSJA
user profile image
Gość

1

2017-09-30
Dzięki :):)
user profile image
Gość

0

2017-10-18
Dzieki za pomoc
Informacje
Chemia Nowej Ery 2
Autorzy: Jan Kulawik,Teresa Kulawik, Marta Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Kasia

1734

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie